Tretí deň – Detská univerzita TUKE 2022

Tretí deň Detskej univerzity TUKE 2022 „Sme TU pre deti“ začal výletom do Prešova, kde deti čakal zaujímavý program pripravený Fakultou výrobných technológií. Program zahŕňal prednášku so základnými informáciami o fakulte a kúzelnú fyziku, počas ktorej si deti mohli vyskúšať rôzne pokusy a hravou formou sa naučiť základné fyzikálne zákony. Nesmieme zabudnúť ani na robota, ktorý spestril deťom deň. Po aktivitách sme sa presunuli naspäť do Košíc.

Deti si pochutnali na obede a pokračovali sme odprezentovaním ďalšej fakulty. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií si pre účastníkov Detskej univerzity nachystala laboratórium získavania zemských zdrojov, mineralogickú zbierku a vláčiky. Na záver si deti vyskúšali, aké je to ryžovať zlato, ktoré si následne ako suvenír odniesli aj domov.

« z 8 »
Share