Prvý deň – Detská univerzita TUKE 2022

Počas prvého dňa Detskej univerzity TUKE „Sme TU pre deti“ v roku 2022 deti hneď zrána privítala pútavá prednáška Ing. Adriany Tóthovej. Po zoznámení sa s históriou a usporiadaním Technickej univerzity v Košiciach sa deti presunuli na pôdu Ekonomickej fakulty. Program Ekonomickej fakulty sa zakladal na logickom myslení a vynaliezavosti. Deťom bol predstavený myšlienkový rébus, tzv. väzňova dilema, ktorý bol zakomponovaný do súťaže dvojíc so štedrými odmenami. Prácu hlavou doplnila fyzická aktivita – súťaž zameraná na hľadanie indícií a ich riešenie. Po náročných aktivitách padol vhod chutný obed v školskej jedálni.

Aj napriek nepriaznivej zmene počasia pokračovali popoludňajšie aktivity pre deti v réžii Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie. Na Oddelení hutníctva a zlievarenstva sa deti dozvedeli o základoch výroby a odlievania kovov. Odlievanie si deti dokonca sami vyskúšali, a to vo forme odlievania voňavých mydielok do tvarovaných foriem. Oddelenie nekovových materiálov pripravilo program v laboratóriu, kde si deti vyskúšali, ako sa recykluje papier. Finálnou zastávkou bolo Oddelenie materiálového inžinierstva. Program zahŕňal výtvarnú aktivitu s kvapkaním farieb, ale aj pozorovanie cez mikroskop, ktoré prinieslo úplne nový pohľad na veci okolo nás.

« z 5 »
Share