Program

 

8.7. Aula Maxima 8.00 h – registrácia a zápis študentov, 8.30 – otvorenie (Univerzitná knižnica TUKE)
Zasadacia miestnosť rektorátu Zoznámte sa, prosím! Ing. Katarína Valentová
FMMR Spoznaj svet materiálov prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.
9.7. FEI Pestrý svet robotov doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.
SvF Kreatívny staviteľ – z čoho všetkého sa dá postaviť dom? Ing. Tomáš Mandičák, PhD
10.7. EkF Ako si zarobiť? Ing. Radovan Dráb, PhD.
FBERG Evolúcia na viacero spôsobov doc. Ing. Radim Rybár, PhD.
LF O rytieroch nebies Mgr. Peter Čekan, PhD.
11.7. SjF Úžasný svet mechaniky doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.
FU Živá architektúra Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.
12.7. FVT
v Prešove
Poznávaj svet rozšírenou realitou doc. Ing. Marek Kočiško, PhD./

Ing. Jozef Török, PhD.

Aula Maxima súťaž „TUKE – výzva pre tvoju budúcnosť!“
odovzdávanie diplomov a slávnostná promócia

 

15.7. Aula Maxima 8.00 h – registrácia a zápis študentov, 8.30 – otvorenie (veľká zasadačka Rektorát TUKE)
Zasadacia miestnosť rektorátu Zoznámte sa, prosím! Ing. Katarína Valentová
FMMR Ako sa vyrába materiál pre výrobu vecí okolo nás prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.
16.7. FEI Pestrý svet robotov doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.
SvF Ako sa dnes navrhujú stavby modernými technológiami Ing. Tomáš Mandičák, PhD.
17.7. EkF Dilema väzňa Ing. Radovan Dráb, PhD.
FBERG Evolúcia na viacero spôsobov doc. Ing. Radim Rybár, PhD.
LF O rytieroch nebies Mgr. Peter Čekan, PhD.
18.7. SjF Úžasný svet mechaniky doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.
FU Živá architektúra Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.
19.7. FVT
v Prešove
Poznávaj svet rozšírenou realitou doc. Ing. Marek Kočiško, PhD./

Ing. Jozef Török, PhD.

Aula Maxima súťaž „TUKE – výzva pre tvoju budúcnosť!“
odovzdávanie diplomov a slávnostná promócia