Program

Detská univerzita „Sme TU pre deti“ 2017
Technická univerzita v Košiciach

I. turnus

10.7. Aula Maxima 8.00 h – registrácia a zápis študentov, 8.30 – otvorenie
(veľká zasadačka Rektorát TUKE)
Zasadacia
miestnosť
rektorátu
Zoznámte sa, prosím! Ing. Katarína Valentová
FMMR Vydaj sa cestou chemických reakcií,
od atómu k molekule až k materiálu.
prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.
11.7. SvF Kreatívny staviteľ – z čoho všetkého
sa dá postaviť dom?
doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.
FU Emócia rastlín? Výtvarný plenér
v botanickej záhrade
Mgr. Lena Jakubčáková, PhD.
12.7. EkF Odkiaľ má štát peniaze? Ing. Daniela Petríková, PhD.
FBERG Čo sa skrýva pod zemou? doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD.
FVT
v Prešove
Skopíruj si svet doc. Ing. Marek Kočiško, PhD./
Ing. Jozef Török, PhD.
13.7. FEI Pestrý svet robotov Ing. Mária Gamcová, PhD.
SjF Automobily budúcnosti prof. Ing. Emil Evin, CSc. ./
Ing. Štefan Kender,PhD.
14.7. LF O rytieroch nebies Mgr. Peter Čekan, PhD.
Aula Maxima súťaž „TUKE – výzva pre tvoju budúcnosť!“
odovzdávanie diplomov a slávnostná promócia


II. turnus

17.7. Aula Maxima 8.00 h – registrácia a zápis študentov, 8.30 – otvorenie
(veľká zasadačka Rektorát TUKE)
Zasadacia
miestnosťť
rektorátu
Zoznámte sa, prosím! Ing. Katarína Valentová
FMMR Kto všetko opisuje prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.
18.7. SvF Ako sa dnes navrhujú stavby
modernými technológiami
doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.
FU Emócia rastlín? Výtvarný plenér
v botanickej záhrade
Mgr. Lena Jakubčáková, PhD.
19.7. EkF Euro – viac ako mena Ing. Slávka Klasová, PhD.
FBERG Ryžuje sa ryža? doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD.
FVT
v Prešove
Skopíruj si svet doc. Ing. Marek Kočiško, PhD./
Ing. Jozef Török, PhD.
20.7. FEI Pestrý svet robotov Ing. Mária Gamcová, PhD.
SjF Automobily budúcnosti prof. Ing. Emil Evin, CSc. ./
Ing. Štefan Kender,PhD.
21.7. LF Cesta na Mars Mgr. Peter Čekan, PhD.
Aula Maxima súťaž „TUKE – výzva pre tvoju budúcnosť!“
odovzdávanie diplomov a slávnostná promócia

 

Skratky fakúlt:

FBERG  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
FMMR  Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
SjF  Strojnícka fakulta
FEI  Fakulta elektrotechniky a informatiky
SvF  Stavebná fakulta
EkF  Ekonomická fakulta
FVT  Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
FU  Fakulta umení
LF  Letecká fakulta