Deň piaty – seniori

Posledný deň sme začali kúzelne. Fakulta výrobných technológií si pre nás pripravila kúzelníka Miša, ktorý deťom ukázal fyziku hravým spôsobom. Zasvätil deti do tajov magnetickej sily a kde ju možno využiť, ako v minulosti merali čas aj bez pomoci Slnka, zákony fyziky o lome a odraze svetla a mnoho iného. Ďalej sme sa presunuli na prednášku o Virtuálnej realite. Po nej sme si mohli aj vyskúšať rôzne okuliare na virtuálnu ale aj rozšírenú virtuálnu realitu, pomocou mobilnej aplikácie si vytvorili svoj vlastný ostrov. No to nebolo všetko, nielen pomocou mobilu ale aj rukami mohli vytvarovať z piesku kopce, po ktorých behali zajace a jazerá v dolinách alebo aj moria, v ktorých plávali žraloky a iné ryby. Presunuli sme sa do parku za účelom odovzdania cien víťaznému tímu za celotýždňovú súťaž rovnako ako aj udelenie 4 cien za ukážkové správanie a aktivitu. Cenám za celotýždňovú úlohu sa môže tešiť červený tím. V tesnom závese za nimi na 2. mieste sa umiestnili zelení a na 3. mieste bordoví. Lucia z bordových, Karin z fialových, Hugo z červených a Karolína zo svetlo modrých si domov odnášajú odliatok erbu mesta Košice, ktoré vytvorili na FMMR. Po chutnom obede sme sa presunuli do Auly Maxima, kde sa začala dlho očakávaná slávnostná promócia. Na jej konci sme vyhlásili víťazov súťaže „Výzva pre tvoju budúcnosť“. Na treťom mieste sa umiestnila Elena zo zeleného tímu, druhé miesto už čakalo Petru z oranžových a prvú cenu si domov odniesla Natália zo zeleného tímu. Udelili sme aj cenu organizátorov a animátorov pre Martina z bordového tímu. Všetkým želáme krásne leto a tešíme sa na ďalší rok s vami.

Dovidenia.

 

« 1 z 12 »
Share

Deň štvrtý – seniori

Štvrtý deň detskej univerzity sa začal na Strojníckej fakulte. Všetky deti spolu so svojimi animátormi sa vybrali na jednotlivé stanovištia, kde ich čakali rôzne úlohy. Zostrojili si autíčka z rôznych materiálov a pretekali sa s nimi. Nasledujúce stanovište odhalilo, kto má najsilnejšie hlasivky. 3D kamerou si každý vytvoril model tváre vo virtuálnej podobe. Zmerali sme si sily na ďalších dvoch stanovištiach, kde sme skladali súkolesie z plastových ozubených kolies a vyskúšali sme si ako sa ovláda reálny mostový žeriav, ktorým sme presúvali závažie cez prekážkovú trať.  Nakoniec sme si vypočuli prednášku o zvukovej rezonancii.

Po obede sme sa presunuli na Fakultu umení, kde sme si vyrobili vlastné stavby a poskladali z nich polystyrénové mestečko. Pozreli sme si v budove UVP TECHNICOM výstavu „Československé stavby storočia“.

S dobrou náladou sme ukončili dnešný deň, tešíme sa na zajtrajší program a slávnostné promócie.

« 1 z 8 »
Share

Deň tretí – seniori

Dnešok začal na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, kde sme sa zoznámili s históriou baníctva a jej využívanými technológiami. Následne sme súťažili na Ekonomickej fakulte v hre dilema väzňa, kde naši najlepší získali svoj lup v podobe mešca peňazí. Po výdatnom obede sme si spravili spoločné tímové fotografie a zahrali futbal. Popoludní sa nás zhostila Letecká fakulta a predstavila nám históriu letectva a jej možné ďalšie smerovanie. Víťazné tímy v hode papierovým lietadlom boli Tehličky a Zhnité hrozienka.

« 1 z 7 »
Share

Deň druhý – seniori

Dnešok sme začali pod záštitou Fakulty elektrotechniky a informatiky pútavou prednáškou o bleskoch, ktorú sprevádzali animácie premietané pre nadšené oči detí. Následne nás zahĺtilo kreatívne programovanie v Matlabe so stále prekvapujúcimi koncami. Po pol hodine úpenlivého premýšľania si deti oddýchli pri rôznych športových disciplínach na baseballovom ihrisku. Pred obedom nás zaujala prednáška o robotoch, rovnako ako aj základy elektrotechniky v aule Volkswagen. Obedom naplnené brušká nám dodali energiu a my sme sa mohli presunúť na Stavebnú fakultu. Deti si namiešali vlastné farebné betóny, naprojektovali si domčeky, postavili vysoké veže zo špajdlí a pohárov, a na záver si vyskúšali netradičný útek stavbára zo stavby. Výhercom dnešnej súťaže na Stavebnej fakulte sa stal tím Adamovcov. Najvyššie veže postavili v tíme Banánov.

« 1 z 6 »
Share

Deň prvý – seniori

Druhý týždeň sa začal s novou skupinou detí Detskej univerzity. Približne 90 detí sa rozdelilo do 8 tímov. Po krátkom zoznámení s animátormi a predstavení univerzity v UK sme si v relax zóne do indexov zapísali mená, zvolili kapitánov tímov a vymysleli názvy skupín. 8 farebných tímov si zvolilo názvy ako: Banány, Adamovci, Mižuho potvory 3.0, Emoši, Tehličky, 404 (Názov nebol nájdený), Bezmenní, Zhnité hrozienka. Potom sme sa išli pozrieť do Laboratória železničnej dopravy, kde sme sledovali projekt vláčiky. Náš deň ďalej pokračoval na atletickom štadióne, kde sa deti zahrali a mohli sa umiestniť na pódiových miestach. Víťazi športového dopoludnia sú: na 1. mieste Mižuho potvory 3.0, na 2. mieste sa umiestnili Adamovci a na 3. mieste boli Zhnité hrozienka. Po chutnom obede sa nám predstavila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, kde sme mohli vidieť materiály a rôzne preparáty pod mikroskopom. Tiež sme sa pozreli na prístroje, ktoré drvia odpad a ako sa medzi sebou oddelia jednotlivé zložky. Vonku sme si vyrazili mince a skúsili sme si postaviť fľaše pomocou paličky a šnúrky. Na záver sa urobil hliníkový odliatok erbu mesta Košice a všetci sa môžu tešiť na zajtrajší deň.

« 1 z 3 »
Share