Deň piaty – seniori

Posledný deň sme sa zastavili na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie po hliníkové odliatky, ktoré sme v pondelok vytvárali. Za odmenu sme sa povozili na slávnom pater nosteri. Následne sme sa vybrali na Leteckú fakultu, kde nám pán prodekan, Mgr. Peter Čekan, porozprával pútavú prednášku o histórii letectva. Ďalej sme sa dozvedeli niečo o rádiových anténach, riadení leteckej dopravy a pozreli sme sa zblízka na vojenskú helikoptéru.
Po chutnom obede sme sa presunuli do auly Maxima a tam nám začala posledná časť nášho programu. Vyhodnotili sme si celotýždňovú súťaž a víťazom sme rozdali zaslúžené odmeny. Nakoniec sme im zadali ich poslednú úlohu, v ktorej mali tvorivo opísať svoj najkrajší zážitok na detskej univerzite. Napokon nastal čas promócie a naši malí absolventi si prebrali zaslúžené diplomy a v pokoji sa rozbehli užiť si zvyšok leta.

« 1 z 9 »
Share

Deň štvrtý – seniori

Štvrtok, predposledný deň detskej univerzity sme začali spoločnou fotografiou, po ktorej sme sa ponáhľali na Fakultu elektrotechniky a informatiky, kde nás čakal robot Nao a veľa ďalších prekvapení.
Vypočuli sme si prednášku o On a Ona, teda tranzistore a dióde, a vyskúšali sme si aký je to pocit, keď nás zasiahne elektrický prúd. Zasúťažili sme si v troch disciplínach, ktoré boli zamerané na presnosť a rýchlosť. Zaujala nás tiež prednáška o bláznivých vedcoch a videli sme všetky detaily rozobratého auta. Náhlili sme sa na obed, kde nás čakali dukátové buchtičky.
Po sladkom obede sme sa rozdelili do dvoch skupín a tešili sa na návštevu Strojníckej fakulty. Deti mali možnosť si vyrobiť drevené autíčko, nasimulovať proces výroby auta, ovládať malé elektrické vozidlo a zajazdiť si na „BAVORÁKU“. Prekvapením bolo elektrické auto a kabriolet, na ktorých si deti užili rýchlu jazdu. Najviac sme si vychutnali jazdenie na Shell Eco-marathon pretekárskych autách a na zmenšenine džípu s vodíkovým pohonom. Všetci sme dostali diplomy od prodekana, doc. Jána Krála, za jazdu na automobiloch budúcnosti a takto sme sa rozlúčili so Strojníckou fakultou.
Po náročnom, ale veľmi zábavnom dni sme sa vybrali domov s úsmevom na perách. Všetci sa už tešíme na Leteckú fakultu, ktorá nás zajtra privíta.

« 1 z 4 »
Share

Deň tretí – seniori

Streda, tretí deň detskej univerzity. Už zavčas ráno sa pred aulou Maxima začali stretávať farebné skupinky detí očakávajúce zážitky dnešného dňa. Hneď po rozdaní chutných desiatových balíčkov sme sa pobrali na prednášku Ekonomickej fakulty, kde sme sa pod vedením Mgr. Ing. Tomáša Malatinca, PhD. dozvedeli niečo o tom ako fungujú dane, vyrazili sme si vlastné mince a nakoniec sme si overili svoje vedomosti v krátkom kvíze. Po náročnom kvíze si naše mozgové závity odpočinuli na pohodlných „tulivakoch“.  Následne sme sa pobrali po zlatej ceste na Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, kde sme si po vzore starých zlatokopov vyryžovali svoje vlastné maličké nugetky zlata a taktiež sme sa zahrali na hľadačov pokladov, potom čo nás pán doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD oboznámil s GPS súradnicami skrytého pokladu. Po chutnom obede sme sa presunuli na stanovište autobusov, ktoré nás previezli do Prešova na Fakultu výrobných technológií, kde sme sa od p. doc. Ing. Mareka Kočiška, PhD  dozvedeli niečo o 3D skenovaní za pomoci senzora Kinect, otestovali sme rôzne materiály v skúškach pevnosti a taktiež sme sa ponorili do tajov 3D tlačiarní. Plní zážitkov sme sa presunuli do autobusov, ktoré nás odviezli naspäť na pôdu Technickej univerzity, kde nás už čakali nedočkavé pohľady rodičov, ktorí očakávali zážitky svojich detí.

« 1 z 5 »
Share

Deň druhý – seniori

Na druhý deň turnusu seniorov detskej univerzity sme sa opäť zišli pred hlavnou budovou TUKE, kde sme si najprv rozdali naše desiaty a potom sme sa vybrali na prvú zastávku dnešného bohatého programu.
Našou návštevou sme ako prvú poctili Stavebnú fakultu, kde si pre nás pracovníci fakulty pod vedením pána prodekana, doc. Petra Mesároša, pripravili štyri stanovištia, pri ktorých si deti mohli vyskúšať rôzne aktivity. Najprv sme sa niečo naučili o 3D skeneroch, potom sa deti zahrali na bytových architektov, taktiež sa zoznámili s virtuálnou realitou a napokon sme simulovali útek stavbára z práce v plnej pracovnej výstroji. Po týchto aktivitách boli všetci mladí študenti odmenení a vydali sme sa na obed.
Poobede sme si to odkráčali na Fakultu umení, kde si nás, pod vedením Mgr. Lenky Jakubčákovej, zamestnanci fakulty rozdelili znova do štyroch skupín. Všetci sa tak postupne vystriedali v ateliéri, kde si mohli modelovať sochy, v tmavej komore, kde deti mali možnosť vytvoriť fotografie z rastlín pomocou kyanotypie a v dvoch učebniach, kde sme si mohli fúkacími fixkami ozdobiť tričká či vypočuť si pôsobivé piesne s textami plnými slovných hračiek a prešmyčiek od ich autora MgA. Erika Sikoru. Po týchto kultúrnych zážitkoch sme sa vrátili späť pred hlavnú budovu a naše deti sme pustili domov tešiac sa na nové zážitky nasledujúceho dňa.

« 1 z 5 »
Share