Kontakt

Adresa: Technická univerzita v Košiciach
Sme TU pre deti
Letná 9
042 00 Košice
E-mail: detska.univerzita@tuke.sk
Telefón: +421 915 493 878

Garant projektu: Ing. Adriana Tóthová

 

 

Predchádzajúci garanti projektu:

2015-2020: Ing. Katarína Valentová

2008-2014: Ing. Adriana Tóthová

2006-2007: PhDr. Beáta Jurečková