Kontakt

Sme TU pre deti – Detská univerzita Technickej univerzity v Košiciach

Adresa: Technická univerzita v Košiciach
Sme TU pre deti
Letná 9
042 00 Košice
E-mail: detskauniverzita@uvptechnicom.sk
Telefón: 055/602 2135
Mobil: 0907 590 842

Garant projektu:

Ing. Katarína Valentová

Ing. Katarína Valentová

Predchádzajúci garanti projektu:

2006-2007: PhDr. Beáta Jurečková

2008-2014: Ing. Adriana Tóthová