Deň prvý – juniori

Kto by nechcel vedieť ako funguje inštitúcia akou je Technická univerzita v Košiciach? Koho by nezaujímalo ako je to na fakultách TUKE? Takúto možnosť dostalo 6 jedinečných skupiniek detí, ktorí sa dnes oficiálnym zápisom stali študentmi detskej univerzity „Sme TU pre deti“.

Prvý študijný deň otvoril svojím slávnostným príhovorom prof. Juraj Sinay, ktorý spolu s hovorkyňou Východoslovenská energetika a.s., hlavného reklamného partnera projektu, Andreou Danihelovou, zapriali deťom týždeň plný výnimočných objavov a zážitkov. V rámci úvodnej prednášky Ing. Kataríny Valentovej nielen o faktoch, ale aj o fungovaní univerzity, nás deti prekvapili svojimi vedomosťami. Tento ročník sa nesie v duchu 10. výročia detskej univerzity. Pri tejto príležitosti sme si vychutnali narodeninové muffiny a vybrali sme sa spoznávať areál našej Alma mater prostredníctvo hry „ Krížom – krážom po TUKE“.

Popoludňajší program bol v réžii Hutníckej fakulty, na ktorej sme zistili, že existuje aj niečo ako horúci ľad či slonia pasta. Mohli sme si prezrieť ako pod mikroskopom aj makroskopom vyzerajú mravce, muchy či včely. Na vzorkách rôznych materiálov sme sa naučili akými materiálovými vlastnosťami sú pružnosť, tvrdosť a pevnosť. Prezreli sme si aj stroje, na ktorých sa tieto vlastnosti overujú. Ochotní ujo Štefan nám názorne ukázal ako sa dajú vyrobiť odliatky z tekutého hliníka, pričom sme mu s radosťou a nadšením pomáhali.

Celí ufúľaní a unavení sme sa rozlúčili s animátormi a odišli domov načerpať nové sily do ďalších dní detskej univerzity Technickej univerzity v Košiciach.

« z 4 »
Share

Deň druhý – juniori

Dnes sme sa zobudili do krásneho tropického dňa. Všetci sme sa stretli ako obvykle o 8.00 pred Aulou Maxima, kde sme sa oboznámili s dnešným programom a rozdali si desiaty.Na pláne sme mali absolvovať dve fakulty.

Ako prvá bola Fakulta elektrotechniky a informatiky, kde nás už netrpezlivo čakal Ing. Ján Bačík. Mal pre nás pripravenú zaujímavú prednášku s názvom „Pestrý svet robotov“, a taktiež rôzne videá. Následne sme sa rozdelili na dve polovice. Prvá skupina sa presunula pred hlavný vchod, kde bolo pristavené zvláštne vozidlo. Dozvedeli sme sa, že je to elektromobil. Vysvetlili nám, ako sa taký elektromobil vyrába, ako funguje a aké sú jeho výhody aj nevýhody. Dokonca sme si ho mohli aj vyskúšať. Vytvorili sme si družstvá a súťažili sme. Úlohou bolo prejsť danú trasu čo najrýchlejšie. Po hodinke a pol sme sa vystriedali s druhou polovicou a presunuli sme sa do učební. Pracovali sme s robotmi, učili sme sa ako ich naprogramovať a predstavili nám aj dron.

Po chutnom, sladkom obede sme sa tešili na Fakultu umení. Na jednotlivých stanovištiach sme si vyskúšali rôzne činnosti, ktoré sa učia študenti na tejto fakulte. Na prvom stanovišti sme sa zahrali na sochárov. Ďalej sme si v tmavej komore vyrábali fotky, ktoré sme si vytvorili z listov a kvietkov. Svoje výtvory sme si zobrali aj domov. Na poslednej zastávke sme vo veľkej posluchárni simulovali hru hadík. Všetci sa už veľmi tešíme na video, ktoré z toho vznikne.

Po náročnom, ale zaujímavom dni sme sa už všetci nevedeli dočkať svojich rodičov, aby sme im vyrozprávali všetky zážitky a ukázali naše práce.

« z 3 »
Share

Deň tretí – juniori

Tretí deň detskej univerzity nám priniesol opäť veľa zaujímavých zážitkov. Hneď z rána nás už očakával fotograf, aby nás odfotil na krásnu spoločnú fotku.

Následne sme sa presunuli na Ekonomickú fakultu, kde nám Ing. Daniela Petríková vysvetlila, čo je ekonómia, a prečo sa delí na mikro a makro. Svoju pozornosť na prednáške sme si otestovali záverečným kvízom, po ktorého vyhodnotení sme sa s plnými rukami cien presunuli na Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií . V baníckom pavilóne nás už čakal doc. Radim Rybár, ktorý nám vo svojej zaujímavej prednáške priblížil proces ťaženia nerastných surovín, ukázal nám nadrozmerné bagre či kolesové rýpadlá, ktoré sa pri ťažbe používajú. Potom sme sa postupne vystriedali v Laboratóriu získavania zemských zdrojov, kde sme si mohli pozrieť zmenšené modely rôznych situácii pri ťažbe.

Po obede sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna sa presunula k doc. Sergejovi Hlochovi, ktorý k nám zavítal z Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove. Počas prednášky nám ukázal, že aj voda môže byť silnejšia ako nôž. Na ukážku nám pustil aj pár videí, na ktorých silný prúd vody rezal dokonca aj tvrdé kovy. Druhá skupina nasadla do autobusu a previezla sa do firmy TRUMPF. Tu nám zamestnanci firmy ukázali prístroje, na ktorých sa z plechu dali vytvoriť veľmi pekne a zaujímavé veci. Na pamiatku si každý odniesol skladací kvietok so svojím menom, ktorý mu na mieste vyrobili. Potom sa obe skupiny vymenili, aby nikto nebol ukrátený o žiadny zážitok dnešného dňa.

Unavení po náročnom a nabitom dni sme sa plní očakávania vratilii domov a rozmýšľali, čo prinesie ten ďalší.

« z 4 »
Share

Deň štvrtý – juniori

Počas štvrtého dňa prvého turnusu nás hneď zrána postretlo dlho očakávané príjemne zamračené počasie a navštívili sme rôzne zákutiaStavebnej fakulty a Strojníckej fakulty.

Ako prvá bola na programe Stavebná fakulta, v ktorej hlavnej budove sme si dali rannú rozcvičku vo forme veselého výšľapu po schodisku na štvrté poschodie, kde nás už netrpezlivo očakávala pani Ing. Slávka Harabinová, PhD. s kolegami. Po úvodnej prednáške sme si mohli vyskúšať rôzne meracie nástroje a techniky merania, tiež sme si „narysovali“ pôdorys a nakoniec sme si aj zasúťažili v pretekoch v robotníckej výstroji.

Po pestrom dopoludňajšom programe sme všetci šli na zaslúžený obed, kde sme dostali k chutnej polievke ešte chutnejšie špagety. Po obede nás však čakal ďalší zaujímavý program, tentoraz na Strojníckej fakulte.

Na Strojníckej fakulte sme sa zoznámili s priemyselnými robotmi rôznych druhov od pásového stroja až po robotické ramená používané napríklad aj v automobilovej výrobe. Niekoľkí vyvolení si vyskúšali aj ovládanie takéhoto robotického ramena. Potom nám bolo odhalené tajomstvo stlačeného vzduchu, pomocou ktorého sme napríklad prinútili levitovať pingpongovú loptičku. Na ďalšom stanovišti sme sa opäť zapojili do súťaže so štvorkolesovým robotom na ovládanie cez prekážkovú dráhu. Najemotívnejšia súťaž pre nás však bola pri robotovi, ktorý sám skladal Rubikovu kocku a mali sme za úlohu kocku pomiešať tak, aby ju robot skladal čo najdlhšie. Tu rekord nakoniec prekonal posledný súťažiaci, ktorý v poslednej chvíli zmenil poradie na stupni víťazov.

Po náročnom avšak zaujímavom dni sme sa nakoniec s decentným desaťminútovým meškaním zhromaždili pred hlavnou budovou TUKE, kde sme sa rozlúčili s našimi animátormi a šli spokojne domov.

« z 2 »
Share

Deň piaty – juniori

Posledný deň 1. turnusu bol od začiatku krásne slnečný presne tak, ako sa na slávnostný záverečný deň patrí. S chutnou desiatou sme sa v dopoludňajších hodinách vybrali spoznať zákutia Leteckej fakulty. Krátkou cestou autobusom sme sa dostali do priestorov fakulty, v ktorých nám Mgr. Peter Čekan porozprával o rytieroch nebies. Pri pútavom rozprávaní sme sa povzniesli nad oblaky a dozvedeli sa viac o letectve, jeho vzniku, súčasnom stave aj budúcom smerovaní. Malí študenti z úvodnej prednášky odchádzali plní nových poznatkov napríklad o najťažšom 640 tonovom lietadle Antonov 225 Mrija či o vynálezcoch prvého lietadla- bratov Wrightovcov. Po prednáške nastal čas prezrieť si nebeských rytierov aj zblízka. Deti mali možnosť nasadnúť do skutočného vrtuľníka a stíhačiek.

Plní zážitkov sme si vychutnali obed a presunuli sa pred Aulu Maxima, kde nás čakalo prekvapenie! Pri príležitosti 10. narodenín detskej univerzity “Sme TU pre deti” sme s radosťou a výskotom vypustili množstvo farebných balónov. Následne sme sa presunuli priamo do našej najväčšej auly, kde nasledovala posledná súťaž týždňa s témou „TUKE- výzva pre tvoju budúcnosť“, pri ktorej študenti nakreslili alebo veršovane opísali svoj najkrajší zážitok na detskej univerzite.

Čas promócií sa blížil a do Auly Maxima sa začalo zberať viac a viac príbuzných malých študentov. Hrdí rodičia, súrodenci či starí rodičia sledovali slávnostné odovzdávanie diplomov čerstvým absolventom 10. ročníka detskej univerzity. Nasledovali povzbudivé príhovory od profesora Juraja Sinaya a našich vzácnych sponzorov zo spoločností VSE a.s. a Handtmann Slovakia, s. r. o. Promočné kolégium sa rozišlo a malí absolventi sa so svojimi prvými univerzitnými diplomami a novými zážitkami rozutekali vychutnať si zvyšok prázdnin.

« z 7 »
Share

Deň prvý – seniori

V dnešný deň sa otvorili dvere našej detskej univerzity už po druhý krát počas týchto letných prázdnin. Juniorov nahradili seniori, ktorí sa dnes oficiálnym zápisom stali študentmi detskej univerzity “Sme TU pre deti”.

Slávnostné otvorenie programu zahájil prof. Sinay svojím príhovorom, ktorý spolu s našimi sponzormi zo spoločnosti VSE a.s., TRUMPF Slovakia, s.r.o. a HANDTMANN Slovakia s.r.o. deťom zapriali týždeň plný nezabudnuteľných zážitkov, nových obohacujúcich informácii a nových kamarátstiev. Na záver prof. Sinay dodal staré známe: “safety first”. Následne sa slova šikovne chopila Ing. Katarína Valentová, ktorá preverila znalosti detí o meste Košice. Absolvovali stručnú prehliadku fakultami TUKE a samozrejme sa to aj tento krát nezaobišlo bez sladkej motivácie v podobe cukríkov 🙂 Keďže sa tento ročník nesie v duchu 10. výročia detskej univerzity, spoločne sme si pochutnali na narodeninových muffinoch. S čokoládovými úsmevmi sme sa nechali vyfotografovať na indexy, ktoré budú deti sprevádzať počas celého “štúdia”. Tak sme sa prostredníctvom hry “Krížom-krážom po TUKE”, rozbehli doslova krížom-krážom, spoznávať areál TUKE.

Po obede sme navštívili Hutnícku fakultu, kde sme si vyskúšali meranie tvrdosti a tuhosti železa. Pozorovali sme skorodované rúrky pod svetelným mikroskopom, ale aj to, ako vyzerá také peľové zrniečko, hlava mandolíny alebo pleseň z koláča pod elektrónovým mikroskopom. Neobišli sme ani Katedru keramiky, kde sme sa oboznámili s výrobou takej obyčajnej hliníkovej plechovky. Navštívili sme aj Katedru metalurgie a zlievarenstva, kde si deti mohli vyrobiť svoj vlastný hliníkový odliatok.

Celý zafúľaní sme sa rozlúčili s našimi animátormi a odišli domov vyrozprávať zážitky a dojmy z dnešného prvého dňa na detskej univerzite.

« z 7 »
Share