Prvý deň DU 2013

Je to tu! 8. júl, 8 hodina a šesťdesiat zvedavých školákov, ktorí sa napriek letným prázdninám rozhodli prísť už na 8. ročník Detskej univerzity. Tak teda vitajte!

Hneď pri registrácii sme sa rozdelili do šiestich skupiniek, v ktorých sme sa pozoznamovali, trošku uvoľnili atmosféru a oficiálne sme začali celú univerzitu presunutím sa do zasadacej miestnosti rektora, kde nás privítal prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing prof. Juraj Sinay, spolu so zástupcom hlavného reklamného partnera VSE a.s., Ing. Slavomír Zavackým. Naša „teta Aďa“ (deti vedia) nám povedala niečo o celom tomto projekte, a tak sa to všetko začalo. Každý tím čakalo 8 stanovíšť, na ktorých sme si zmerali telesné, tímové a intelektuálne sily. To bola fuška.

Najvyšší čas na obed, po ktorom sme pokračovali návštevou Hutníckej fakulty, kde na nás čakal bohatý program. Nešlo predovšetkým o prednášky, aj keď prezentácia firmy Handtmann nás veľmi pobavila. No najpôsobivejšie boli zážitky z laboratórnych pokusov. Vidieť deti, ako experimentujú s vodíkom, kyselinami a zásadami (samozrejme za patričného odborného dozoru), ako si robia vlastný recyklačný kruh a to, ako v nich rastie chuť pre vedu, je veľkou radosťou pre každého.

Nažhavení a plní zvedavosti čakávame, čo nám prinesú nasledujúce dni, kedy sa celá zábava ešte len začne.

« z 4 »
Share

Druhý deň

V druhom dni detskej univerzity sme ako prvé navštívili stanovisko Fakulty elektrotechniky a informatiky, kde sa nám najprv venoval Ing. Karol Kyslan, PhD. Tu sme sa dozvedeli zaujímavé veci o elektromobiloch. Deťom boli zodpovedané všetky ich otázky, a dokonca si mohli sami vyskúšať riadenie a obsluhu elektromobilu, ktorý bol vytvorený na TUKE. Po tomto pestrom programe sme šli na prednášku Ing. Martiny Tarhaničovej, ktorá sa konala na Ústave výpočtovej techniky. Deti sa mohli povypytovať na všetko možné aj nemožné o umelej inteligencii a robotoch. Vyskúšali sme si akou rýchlosťou môže jeden taký robot prejsť slalomovú dráhu a zistili sme, že aj robotický pes si pýta jesť a teší sa, keď ho niekto pohladká alebo odmení kostičkou.

Fakulta elektrotechniky a informatiky si pre nás pripravila aj krátku prezentáciu matematicko-fyzikálneho programu Matlab a ukážku automatizovanej výroby.

Po vytúženom obede sme sa vybrali na Fakultu umení, kde sme sa na prednáške doc. Ing. Jaroslava Jaremu, CSc., dozvedeli zaujímavé informácie o procese navrhovania a dizajnovania dopravných prostriedkov, a potom sa mohli na chvíľu vžiť do úlohy dizajnéra a vymyslieť si vlastný dopravný prostriedok, ktorý si potom mohli nakresliť a vystaviť vo vstupnej hale Auly Maxima, kde až do piatkovej promócie počkajú rodičov, ktorí si ich tam vtedy budú môcť pozrieť.

« z 4 »
Share

Tretí deň

Tretí deň Detskej univerzity v Košiciach opäť priniesol množstvo zaujímavých okamihov a zážitkov. Prvou zástavkou bola Ekonomická fakulta s Ing. Danielou Petríkovou, PhD. Prednáška deťom priblížila tvorbu rodinného rozpočtu a po nej nasledovala vedomostná súťaž. Pre všetky deti bola pripravená vecná odmena, či už panáčik od sponzora VSE alebo napríklad pexeso.

Potom sa deti presunuli na Fakultu BERG. Tu ich čakal Mgr. Mário Molokáč, PhD., s ďalšou zaujímavou prednáškou dnešného dňa, tentokrát o dobe kamennej. Deťom priblížil stavbu zeme z hornín a potom život pravekého človeka a tvorbu nástrojov, ktorú si potom deti aj prakticky vyskúšali. Deti tvorili rôzne kladivá, sekery, nožíky alebo dokonca udice, aj keď väčšina dievčat si vybrala tvorbu kamienkových náhrdelníkov. Po tejto náročnej činnosti čakal deti zaslúžený obed.

Po výdatnej strave sa Detská univerzita presunula do svojho detašovaného pracoviska v Prešove. Po asi polhodinovej ceste autobusom deti v cieli čakala Fakulta výrobných technológií. Tu už deti vrelo očakával prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc., so svojou prednáškou o najdôležitejších vynálezoch ľudstva. Zábavnou a vtipnou formou deti zaujal a predviedol napr. parný stroj alebo tvorbu šachových figúrok formou videa. Deti dostali lízanku, navštívili dielňu so strojmi a vycestovali na cestu späť do Košíc plní očakávaní, čo prinesie deň č. 4.

« z 4 »
Share

Štvrtý deň

Štvrtý deň Detskej univerzity sme sa zobudili do upršaného rána. Kým sme sa stretli o 8.00 hod. pred Aulou Maxima, začalo na nás vykukovať slniečko, čo nám vyčarilo úsmevy na tvárach. Dnes sme mali na pláne navštíviť dve fakulty – stavebnú a strojnícku.

Naše prvé kroky viedli do autobusov, ktoré nás odviezli do Družstevnej pri Hornáde, kde sa nachádza Ekocentrum Sosna. Celou exkurziou nás sprevádzala Ing. Eva Panulinová, PhD., zo Stavebnej fakulty. Naučili sme sa čo je to ekocentrum, ako funguje, aké materiály môžeme používať na rekonštrukciu budovy ako napr. hlina, polystyrén, konope, slama, ovčia vlna. Videli sme biozáhradu, slnečný varič, ekostrechu atď. Naša exkurzia bola veľmi zaujímavá, ale aj vyčerpávajúca, a tak sme sa už všetci tešili na obed.

Po načerpaní nových síl nás už čakal Ing. Ján Sejmon, PhD., so svojimi kolegami na Strojníckej fakulte. Ukázali nám rôzne roboty podobné človeku. Taktiež sme si vyskúšali robotické ramená a najzaujímavejšia bola súťaž v robotickom futbale. Ďalej sme sa na vlastné oči mohli presvedčiť, kde všade vieme využiť vtlačený vzduch. Na záver sme sa mohli pohrať najmä s robotickým psíkom Aibom.

Po ceste k rodičom sme síce trošku zmokli, ale aj tak sa už veľmi tešíme na zajtrajší posledný deň Detskej univerzity.

« z 3 »
Share

Piaty deň

Posledný deň sme začali plní očakávania. Po zoradení sa do farebných skupiniek, sme nasadli do autobusu a previezli sa na neďalekú Leteckú fakultu, ktorá je najmladšou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Na mieste nás už čakal Mgr. Peter Čekan PhD., ktorý nás rýchlo oboznámil s programom a vybrali sme sa na druhú stranu areálu. Tam sme si posadali do lavíc a počúvali o histórii lietania. Potom sa deti rozdelili do dvoch skupín. Jedna išla do hangáru, kde si na vlastnej koži vyskúšali ako sa cítia piloti v kabíne stíhačky L39-Albatros. Druhá skupina sa zatiaľ oboznamovala so simulátorom riadenia letovej prevádzky. Ako posledný bod na Leteckej fakulte bolo predvádzanie manévrov malých helikoptér na diaľkové ovládanie. Cestou do autobusu sme trošku zmokli, ale to nás neodradilo od túžby po chutnom obede.

Po obede sme sa všetci zoradili v Aule Maxima, kde sme si nacvičili nástup na promócie a konečne sme sa dočkali vyhodnotenia celotýždňových súťaží :). Plní zážitkov z celého týždňa sme očakávali slávnostné ukončenie našej púte detskou univerzitou. Po slávnostných promóciách, kde študentom odovzdal diplomy prorektor prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., sme si navzájom zapriali krásny zvyšok letných prázdnin.

« z 7 »
Share

Prvý deň druhého turnusu

Začal druhý turnus a Detská univerzita privítala nových 60 úžasných detí. Po úvodnej registrácii sa deti presunuli do zasadacej miestnosti rektorátu, kde deti aj nás čakalo úvodné slovo prorektora, zástupkyne partnera VSE a taktiež vedúcej celého projektu, „tety Aďky“.

Následne boli pre deti pripravené súťažné aktivity. Postupne si vyskúšali Deku, Špagátový dvojboj, Aktivity, Skrývačky, Intelektuálny maratón a Pozície. V nich boli niektoré skupiny veľmi úspešné, niektoré menej, ale každá skupinka získala potrebné indície.

Po vyčerpávajúcom doobedňajšom programe čakal deti obed a potom návšteva prvej fakulty, Hutníckej fakulty. Na začiatok čakala všetkých prezentácia od partnera Handtmann, s.r.o., v ktorej si mali deti možnosť aj zasúťažiť a aj niečo vyhrať. Následne začala prehliadka katedier Hutníckej fakulty. Deti videli okrem iného elektrónový mikroskop, svetelný mikroskop, skladali puzzle, recyklovali papier a na katedre keramiky tvorili mozaiky alebo reštaurovali rozbité taniere a vázy.

Deti o štvrtej hodine opustili priestory TUKE plné očakávaní, čo im prinesie v druhom dni Fakulta umení, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Študentská jedáleň Ferka Urbánka.

« z 4 »
Share