Prvý deň siedmeho ročníka DU

Dnešným dňom začala Technická univerzita v Košiciach už 7. ročník Detskej univerzity. Ráno začalo registráciou, pokračovali sme nesmelým zadelením sa do farebných skupiniek a následným presunutím sa do Zasadacej miestnosti rektora, kde nás privítal prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., spolu so zástupcom hlavného reklamného partnera VSE a.s., Ing. Petrom Kopčákom. Program pokračoval prednáškou, ktorú si pre nás pripravila Ing. Ľudmila Lizáková, absolventka TU v Košiciach. Obsahom prednášky bolo priblíženie nielen mesta Košice, ale predovšetkým sme spoznávali jednotlivé fakulty TUKE, ktoré počas týždňa navštívime. Po organizačných pokynoch koordinátorky projektu Ing. Adriany Miškovičovej sme sa v skupinkách vybrali do areálu TUKE, kde sme si mohli na jednotlivých stanoviskách vyskúšať tímovú prácu pri rôznych vedomostných i športových úlohách.

Posilnení chutným obedom sme sa vybrali navštíviť Hutnícku fakultu, kde na nás už čakal bohatý program. Vypočuli sme si zaujímavú prednášku o mikroorganizmoch a biotechnológiách, po ktorej sme modelovali konkrétne baktérie a vírusy. V laboratóriách sme sa zoznámili s indikátorovými papierikmi a vyskúšali si určovanie pH rôznych látok, s ktorými sa stretávame aj v bežnom živote. Taktiež sme sa naučili rozšifrovať tajné písmo, zmiešavali sme potraviny, pričom bolo našou úlohou pozorovať, čo sa s nimi deje, zisťovali sme či sa v ovocí a zelenine naozaj nachádza vitamín C a najviac nás zaujali pokusy s výbušným vodíkom.

Plní zážitkov a očakávaní sa tešíme na to, čo prinesú ďalšie dni strávené na pôde TUKE ☺

« z 3 »
Share

Druhý deň

Na druhý deň Detskej univerzity sme sa stretli ako obvykle pred budovou univerzity a vybrali sme sa na kratšiu púť na Fakultu elektrotechniky a informatiky (FEI) Katedru elektroenergetiky. Prvá sa konala prednáška od doc. Ing. Pavla Nováka, CSc., kde sa deti dozvedeli rôzne zaujímavosti ohľadom našej rodnej planéty a životného prostredia na nej. Deti sa takisto oboznámili s dôležitosťou úspory energií, ako aj s jej alternatívnymi zdrojmi. Po tejto krásnej prednáške sme sa vydali do Slovenského technického múzea v Košiciach. Deti si tu mohli na vlastné oči vyskúšať ako funguje bezdrôtový prenos energie, vysokofrekvenčné prúdy, zhášanie elektrického oblúka alebo ochranný efekt Faradayovej klietky. V múzeu bola takisto výstava vynálezov majstra Leonarda da Vinciho, ktorých repliky si deti mohli pozrieť veľmi zblízka, ba aj na ne siahnuť.

Po zdĺhavej ceste späť na internát Ferka Urbanka, kde sme sa výdatne naobedovali, sa deti vydali na Fakultu umení. Počas poučnej prezentácie doc. Ing. Jaroslava Jaremu, CSc., sa deti dozvedeli dôležitosť moderných umelcov v dnešných návrhoch automobilov, nábytku alebo všakovakých rôznych predmetov, s ktorými sa bežne stretávame.

Deti už teraz vedia, že umelec nie je len maliar alebo sochár, ale že takýto človek ma veľmi široké uplatnenie prakticky v akomkoľvek odvetví. Po prednáške sa konala dizajnová hodinka, na ktorej študenti navrhovali nové dopravné prostriedky s moderným vzhľadom a funkčnosťou. Na záver sa tieto diela vystavili vo vstupnej hale Auly Maxima, kde budú na ukážku rodičom a k dispozícii celej verejnosti.

« z 2 »
Share

Tretí deň

Aj tretí deň Detskej univerzity sme sa ako inak zobudili do krásneho slnečného dňa. Stretli sme sa ako obvykle pre Aulou Maxima. Všetci sme boli oboznámení s dnešným programom, mali sme v pláne navštíviť 3 fakulty, takže sme sa veľmi tešili.

Ako prvá nás s úsmevom čakala Ing. Manuela Raisová, PhD., na Ekonomickej fakulte (EkF). Mala pre nás pripravenú prednášku s názvom „Banka, na peniaze schránka“. Dozvedeli sme sa mnoho nových zaujímavých poznatkov o banke, sporení a odkladaní si peňazí. Nakoniec si našu pozornosť preverila zaujímavých kvízom a pre tých najšikovnejších mala pripravené rôzne ceny.

Po malom občerstvení naše kroky viedli na v poradí druhú fakultu – Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG), kde nás veľmi zaujala prednáška Mgr. Mária Molokáča, PhD. Odhalil nám, čo všetko sa môže skrývať v kameni a vrátili sme sa milión rokov dozadu do čias mamutov a dinosaurov. Po prednáške sme sa rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina dostala náradie, aby si deti mohli sami vytvoriť sadrové odliatky dinosaurov. Každý si mohol nejaký odliatok zobrať domov so sebou. Druhá skupina zatiaľ navštívila expozíciu mineralogických, paleontologických zbierok a expozíciu ložísk nerastných surovín. Následne sa skupiny vymenili a potom sme sa všetci hladní vybrali na obed.

Po obede na nás čakali dva autobusy, ktoré nás odviezli na Fakultu výrobných technológií (FVT) so sídlom v Prešove. Prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc., nás všetkých milo privítal a porozprával nám niečo na tému „Od pary k elektrine“. Všetko bolo o to zaujímavejšie, že nám predviedol aj niekoľko názorných ukážok, napr. hod oštepom, parný stroj. Navštívili sme aj dielne, kde sme mohli vidieť stroje ovládané človekom, ale aj počítačom.

Aj keď sme cestou naspäť k autobusu trošku zmokli, na nálade nám to neubralo. V Košiciach sa na nás opäť usmievalo slniečko a čakali nás nedočkaví rodičia ☺

« z 3 »
Share

Štvrtý deň

Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré nás v predposledný deň detskej univerzity postretlo, nám úsmevy na tvárach nezmizli a i keď trochu premoknutí, ale s radosťou a elánom sme sa vrhli do spoznávania ďalších zaujímavých zákutí TUKE.

Ako prvú sme navštívili Stavebnú fakultu (SvF), ktorou nás sprevádzali Ing. Eva Panulinová, PhD., a Ing. Jozef Junák, PhD. Po ich zaujímavej prednáške sme sa plní vedomostí odhodlali namiešať si po skupinkách vlastnú betónovú zmes a v praxi si overiť fakt, že betón je len umelý kameň.

Možno trochu ufúľaní, ale najmä veľmi hladní, sme sa vybrali na obed, kde sme načerpali nové sily na ďalšie objavovanie doposiaľ nepoznaných miest, tento krát na Strojníckej fakulte (SjF). Po náročnom zápase v robotickom futbale sme sa zoznámili i s mnohými ďalšími cennosťami fakulty, medzi ktoré patria predovšetkým chrobák Hugo a psík Aibo.

Taktiež sme mali možnosť osobne si vyskúšať robotické ramená a na vlastné oči sa presvedčiť o tom, kde všade vieme využiť vtlačený vzduch, o ktorom nám porozprávali na Katedre výrobnej techniky a robotiky.

« z 4 »
Share

Piaty deň

V magický dátum, piatok trinásteho, sme začali náš posledný spoločný deň DU. Našim dnešným cieľom bola Letecká fakulta (LF), kam sme sa dopravili krátkou cestou pohodlným autobusom. Po príchode do areálu letcov nás už čakal Mgr. Peter Čekan, PhD., ktorý nás oboznámil so všetkým, čo drží lietadlo vo vzduchu. Dôležitejšie ako počuť je však veci vidieť, a preto sme sa vybrali spoznávať zákutia hangárov. Postupne sme si prešli učebňu pre riadenie letovej prevádzky, posadili sme sa do leteckého simulátora a nakoniec sme si vyskúšali aj aký je to pocit byť pilotom bojovej stíhačky typu Albatros.

Plní zážitkov sme sa opäť presunuli k autobusom a vrátili sa späť na pre nás už dobre známu akademickú pôdu TUKE. Po obede nám v hlavách blúdilo už iba jedno magické slovo. Promócie – vyvrcholenie celého týždňa plného nových poznatkov, skúseností a dobrej nálady. Napätie sa dalo krájať, no nám nikdy nechýbajúca energia poháňala naše kroky najprv na spoločné fotenie a potom na nácvik promócií, ktorý sme si ešte pred odštartovaním súťaže “Technická univerzita očami detí” vyskúšali v Aule Maxima.

Pár minút po druhej hodine, v sále plnej hrdých rodičov a príbuzných, pred nás predstúpila promočné kolégium. Krásne taláre v nás vzbudzovali rešpekt a deti hrdo vykročili vpred po svoj absolventský diplom, ktorý s úprimnou gratuláciou odovzdával prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., prorektor pre vzdelávanie, za asistencie koordinátorky projektu Ing. Adriany Miškovičovej. Zvládli sme to! Úspešne sme spromovali.

Naše cesty sa tu rozchádzajú, ale priateľstvá, vedomosti a spomienky v nás ostanú navždy.

« z 4 »
Share

Prvý deň seniorov

Deň 16. júl 2012 znamenal pre 60 detí – teraz už študentov Detskej univerzity – začiatok poznávacieho a vzdelávacieho týždňa stráveného v réžii jednotlivých fakúlt Technickej univerzity v Košiciach.

Všetko to začalo registráciou, pri ktorej deti obdržali farebné tričká, skriptá, perá a maličkú pozornosť v podobe nálepky. Rozdelení do šiestich žiarivých farieb sme sa spoločne presunuli do Zasadacej miestnosti rektorátu. Tu nás privítal úvodným slovom prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., ktorý malých študentov povzbudzoval k štúdiu na niektorej z fakúlt TUKE a rozlúčil sa slovami: „Dovidenia o niekoľko rokov na našej Alma Mater.“ Potom nás pozdravil zástupca hlavného reklamného partnera VSE, a.s. Ing. Marcel Fitere. Pokračovali sme prednáškou našej absolventky Ing. Ľudmily Lizákovej, ktorá nám priblížila mesto Košice, štruktúru TUKE, všetkých 9 fakúlt, internátny život v študentských domovoch a niekoľko ďalších zaujímavých informácií.

Dopoludnie sme si spestrili vedomostnými i športovými aktivitami vo forme súťaží spojenými s návštevou niektorých budov i miestností v areáli TUKE, ako napríklad Univerzitná knižnica, Rektorát, Podateľňa a iné.

Posilnení vynikajúcim obedom sme sa v sprievode dažďových kvapiek presunuli na Hutnícku fakultu. Tu sme mali možnosť nielen vidieť, ale aj vyskúšať si elektrónový mikroskop, svetelný mikroskop i makroskop, ktorými sme pozorovali štruktúru rôznych materiálov, napr. hliníkovej zliatiny. Na ďalšom stanovisku sme si overili pevnosť ocele prostredníctvom pevnostnej a ťahovej skúšky. Posledné stanovisko bolo skúškou toho, čo sme si zapamätali. Popoludnie sme ukončili v hale na Katedre metalurgie železa a zlievarenstva, na ktorej sme si pomocou ochotných a trpezlivých vysokoškolských pedagógov vyrobili vlastné hliníkové odliatky.

Celí ufúľaní od hliny, ale s úsmevmi na tvárach, sme ukončili prvý vyučovací deň s rozhodnutím stretnúť sa a prežiť aj zajtrajší deň na ďalších fakultách našej univerzity.

« z 3 »
Share