Prvý deň šiesteho ročníka DU

Už je to šiesty rok, čo Detská univerzita „Sme TU pre deti” otvorila svoje brány našim najmenším. Ráno sme začali registráciou, rozdelením do skupín a prvými ostýchavými pozdravmi. Na oficiálnom otvorení tohtoročnej detskej univerzity nás privítal prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., prorektor pre vzdelávanie. Prvá prednáška mala zoznamovací charakter. Dozvedeli sme sa mnoho nových vecí o Technickej univerzite v Košiciach, aké sú jej fakulty, ako vyzerá študentský život a povedali sme si niečo aj o Košiciach. Hneď po prednáške sa začal program plný behania, rozmýšľania a hrania. A že sme našich zverencov nešetrili! Takzvaná pokladovka, plná hier ako v časoch, kedy sa ešte predávali žuvačky Pedro. Tajničky, rybolov, poznávací pobyt v štvorposchodovej knižnici, očné klamy, ale aj hra na hracej konzole Wii. Úlohy sme tento rok pripravili tak, aby preverili zdatnosti jednotlivcov, ale aj tímovú prácu a hlavne, aby sa deti medzi sebou spoznali čo najrýchlejšou a najprirodzenejšou formou. Po obede sme sa vydali na Hutnícku fakultu. Tu nás rozdelili na polovicu a každá trojskupina zaujala iné stanovište. Prednáška o mikroorganizmoch bola poučná, ale nedokázala prekonať nadšenie z výbuchov vodíka, modelovania baktérií z plastelíny, či zisťovania kyslosti a zásaditosti octu, sódy, piva či mydla.

Dnešným dňom sa Technická univerzita v Košiciach obohatila o 60 nových študentov, ktorí na univerzite zažijú to, čo sa im nikde inde zažiť nepodarí.

« z 3 »
Share

Druhý deň

Po prvom spoznávacom dni sa deti už odvážne náhlili k svojim vedúcim.

Prvú sme navštívili Fakultu umení. Deti sa dozvedeli, že sa tam nie len kreslí, ale absolventi fakulty majú široké uplatnenie aj ako architekti a dizajnéri. Hoci je táto fakulta najmenšia, študenti tu dosahujú mnoho úspechov. Po prednáške deti zapojili svoju fantáziu a po chvíľke sa na výkresoch črtali mobily, autá, plagáty na záchranu zvierat a niektorí sa pustili aj do tvorby nového loga pre TUKE.

Po obede sme navštívili Fakultu elektrotechniky a informatiky. Na prednáške sa deti dozvedeli aké druhy energií existujú a tiež aj to, ako ňou šetriť. Vyvrcholením dňa bola návšteva Slovenského technického múzea. Už pri vstupe ich zaujali obrovské žiarovky. No to ešte nevedeli, čo ich čaká v ďalších miestnostiach. Videli čo dokáže Van de Graffov generátor, Jacobov rebrík aj Teslove „Kolumbovo vajce“. Všetky deti si vyskúšali plazmovú guľu a plazmový stĺp a najväčší odvážlivci vošli aj do Faradayovej klietky.

Po nabitom programe sa deti plné očakávaní z nasledujúceho dňa tešili domov.

« z 3 »
Share

Tretí deň

V dnešný, v poradí už tretí deň našej detskej univerzity, sme sa ako v ostatné rána stretli plní energie, očakávaní a s úsmevom na perách. Keďže sme dnes mali navštíviť tri fakulty, náš program bol veľmi nabitý.

Hneď zrána naše hlavičky potrápila pani Ing. Manuela Raisová, PhD., z Ekonomickej fakulty, ktorá nám preniesla do praxe na prvý pohľad nevinnú rozprávku „o troch grošoch“, ktorú sme veľmi dobre poznali. Na konci prednášky naše vedomosti preverila formou zaujímavých kvízov a tých najúspešnejších obdarovala krásnymi cenami.

Po tejto zaujímavej prednáške sme sa presunuli na Fakultu BERG, kde sme sa počas prednášky ocitli milióny rokov pred nami. Naše kroky smerovali až do ďalekých čias dinosaurov a mamutov, bohužiaľ len vo forme skamenelín, ktoré sme si neskôr v podobe sadrových odliatkov vyskúšali i my.

Po obede sme možno trošku špinaví, ale najmä s plnými bruškami, vycestovali mimo nášho mesta a navštívili sme Fakultu výrobných technológií v Prešove, kde nám pán profesor Vasilko predviedol niekoľko zaujímavých kúskov od hodu oštepom, cez vodováhu až po parný stroj. Napriek tomu, že sa náš deň blížil ku koncu a mali sme za sebou i dlhšiu cestu autobusom, síl nám neubúdalo. A tak sme sa po príchode pred univerzitu ešte stihli aj zahrať, aj keď slniečko nám krásne a intenzívne svietilo.

« z 3 »
Share

Štvrtý deň

Aj štvrtok, predposledný deň detskej univerzity, sa začal spoločným ranným stretnutím sprevádzaným zvedavými otázkami detí.

Doobedie sme strávili na Stavebnej fakulte, kde sme sa na prednáške Ing. Bekeho a Ing. Evy Panulinovej, PhD., dozvedeli nielen o konštrukcii mostov, o materiáloch používaných na ich výrobu, ale hovorili sme aj mostoch, ktoré sú tými „naj“ na Slovensku i vo svete. Následne sme v skupinkách podľa farby trička mali možnosť využiť vedomosti a informácie z prednášky pri realizácii úloh. Zadané úlohy boli v duchu 6 typov inteligencie (lingvistický, priestorový, matematicko-logický…). Po prezentácii našich prác a zapísaní zápočtov do indexov sme posilnení obedom v podobe buchiet na pare pokračovali v spoznávaní ďalšej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, tento krát Strojníckej. Vďaka pánom inžinierom, ktorí nás sprevádzali, teraz už vieme, ako sa ovládajú a ako fungujú rôzne stroje používané v priemysle. Veľký úspech zožala súťaž o to, kto najrýchlejšie prejde pomocou joystickom ovládaného robota cez prekážkovú dráhu a strelí gól do bránky.

Záver dňa bol obohatení o vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien víťazom.

« z 7 »
Share

Piaty deň

Piaty deň. Ani nevieme povedať či očakávaný alebo menej očakávaný deň. Ale nepredbiehajme.

Dnešok sa začal rovnako ako ostatné dni. Príchodom detí a rozdaním desiaty a vody. Po druhý raz počas Detskej univerzity sa deti viezli autobusom. Cesta ale nebola z ďaleka taká dlhá ako na FVT do Prešova. Dnes deti navštívili najmladšiu z fakúlt TUKE – Leteckú fakultu. Asi najviac sa všetci tešili na stíhačku L-39 albatros, očaril ich aj simulátor dopravného lietadla, no a nadšení boli tiež z pohľadu na obrazovku radaru a komunikovania cez vysielačky. Na monitoroch videli rôzne modelové situácie, letové dráhy a pristávanie lietadiel.

Po chutnom obede boli usadení v Aule Maxima, nacvičili si odovzdávanie diplomov a bola im zadaná úloha. Nakresliť alebo iným spôsobom opísať najsilnejší, najemotívnejší zážitok z uplynulých piatich dní, inými slovami „Technická univerzita očami detí“. V závere boli odmenené práce troch detí.

To ale na dnes nebolo všetko. Vyvrcholením celého týždňa mali byť promócie. Niekto študuje 5 rokov, deti to zvládli za 5 dní. Príchod a postupné usádzanie rodičov deti nielen utíšilo, ale naznačilo, že o malú chvíľu sa bude diať niečo veľké. A tak sa aj stalo. Do auly vstúpili páni v talároch – pán rektor a zástupcovia fakúlt TUKE. Pán rektor každému účastníkovi slávnostne a za potlesku odovzdal absolventský diplom.

Nasledovalo už iba rozlúčenie nás animátorov s deťmi; odmenou od detí a rodičov nám boli nielen cukrovinky, drobnosti a kvety, ale hlavne slová vďaky.

Aj my ďakujeme, tešilo nás a prajeme všetkým krásne pokračovanie prázdnin ☺

« z 5 »
Share

Prvý deň seniorov

3…2…1… začíname 2. turnus Detskej univerzity s podtitulom „Sme TU pre deti“ určený školákom 6.-8. ročníka základných škôl. Tretí týždeň letných prázdnin sa niektorí vzdelania a bádania chtiví školáci rozhodli ráno vstávať skôr a každý deň tráviť na obohacujúcich prednáškach vysokoškolských pedagógov.

V úvode prvého dňa nás garantka programu Ing. Adriana Miškovičová privítala a predstavila rektora Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc., a predsedu predstavenstva VSE a.s. Norberta Schürmanna, ktorí sa nám prihovorili a povzbudili v štúdiu. Následne pokračoval program prednáškou, ktorej cieľom bolo oboznámiť nás s TUKE a povedať nám niečo viac o jej minulosti i prítomnosti.

Po pohodlnom sedení sme sa rozhýbali pri hre „Krížom krážom po TUKE“, kde sme pri spĺňaní všakovakých úloh mali možnosť využiť tak naše vedomosti, ako aj manuálne zručnosti a popri tom spoznať niektoré zákutia univerzitných budov.

Naobedovaní a oddýchnutí sme sa vybrali na Hutnícku fakultu, kde na nás už čakal bohatý program. Vlastnoručne sme si vyrábali rôzne hliníkové odliatky, vyskúšali sme brúsenie vzoriek kovov, ktoré sme potom pozorovali elektrónovým i svetelným mikroskopom.

Rozlúčili sme sa síce celí špinaví, no plní zážitkov a odhodlaní stráviť zajtrajší deň opäť spoločne s novými kamarátmi 🙂

« z 4 »
Share