POZOR, POZOR!

Detská univerzita sa hlási aj v roku 2010. Dnešným dňom sme začali piaty diel úspešného projektu detská univerzita. Prihlasovanie prebehlo úspešne, miesta boli zaplnené po niekoľkých minútach. Prípravy prebehli hladko a už sú tu očakávané letné prázdniny. Začali sme presne o 8.00 ráno. Počasie nám už zrána dávalo poriadne zabrať, ale my sme mali pred sebou nabitý program, takže sme sa nenechali odradiť. Skočili sme do toho pekne zprudka, návštevou na rektoráte. Po privítaní nasledovala úvodná prednáška „Zoznámte sa, prosím!“. Naša milá vedúca nám predstavila TUKE a plán na celý týždeň. Po teoretickej časti sa prešlo k praktickej. Takzvaná „pokladovka“ nám ukázala všetky zákutia areálu školy. Lovenie hlavolamu z fontány, kopanie loptou do ružovej slamky či hľadanie tajomného ornamentu na knihách… len ukážka z disciplín tohtoročnej súťaže. Po naozaj chutnom obede naše kroky smerovali na Hutnícku fakultu. Vyskúšali sme si saharské podnebie pri vysokej peci, vyrábanie hlinených figúrok a spoznali sme užitočné baktérie.

Samé nové a zaujímavé veci, ktoré naznačujú, že ďalšie dni budú ešte lepšie.

« z 2 »
Share

Deň druhý

Nastal druhý deň našej detskej univerzity a z detí opadol ostych. Začali sa vytvárať prvé skupinky a celý deň bol pomerne živý a “ukecaný”. Hneď ráno sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá až štvrtá skupina sa vybrali na Fakultu elektrotechniky a informatiky. Tu sme si vypočuli zaujímavú prednášku o tom, čo je to blesk, ako vzniká a aké sú jeho rôzne podoby a účinky. Po prednáške sme sa vybrali pozrieť na to ako blesk vzniká do vysokonapäťovej skúšobne VSE a.s. Z bezpečia Faradayovej klietky sme sledovali záblesky (teda aspoň niektorí, iní si radšej zakrývali oči od strachu :). Nasledovala zastávka v Slovenskom technickom múzeu. Najskôr sme sa dozvedeli niečo o Nikolovi Teslovi a potom sa pustili do experimentovania. Faradayova klietka mala obrovský úspech, no ani tento rok sa jej nepodarilo prekonať plazmovú guľu, pomocou ktorej sa deti stali nachvíľku prenášačmi energie a rozsvietili neónovú žiarovku.

Piata až ôsma skupina sa zatiaľ venovala umeniu na Fakulte umení. Aj tu sme si najskôr vypočuli prednášku, o umení a jeho podobách, a hneď potom sme sa pustili do vlastnej tvorby. Deti dostali netradičnú úlohu navrhnúť si tašku. A keďže každé dieťa je iná osobnosť, vystriedali rôzne pomôcky, od uhlíkov až po pastelové farbičky. Všetky detské diela boli nádherné a ako správni umelci sme si pripravili vlastnú expozíciu v Aule Maxima, ktorú si budú môcť rodičia pozrieť pri tohtoročných promóciách našich malých vysokoškolákov v piatok.

« z 2 »
Share

Deň tretí

Aj tretí deň od rána vítalo slniečko svojimi teplými lúčmi prichádzajúcich malých študentov pred areál Technickej univerzity. Program dňa bol veľmi nabitý, deti mali pred sebou návštevu až troch fakúlt.

Ako prvá ich privítala Ekonomická fakulta, kde sa prednáška „Osedlajme krízu“ priamo dotýkala ešte stále aktuálnej situácie na svete. Spolu s prednášajúcou študenti diskutovali o tom, prečo táto kríza vznikla, aké následky po nej pretrvávajú, ale aj ako by deti na mieste svetových ekonómov túto krízu vyriešili. Druhá polovica prednášky sa niesla v znamení rozpočtov či už štátneho alebo domáceho, a deti sa učili ako sa stať dobrým hospodárom.

Po malom občerstvení sa presunuli do areálu Fakulty BERG, kde po spoločnej úvodnej prednáške zameranej na vznik planéty Zem, základných údajov o planéte, na ktorej žijeme, či jej momentálnom zdravotnom stave, rozdelili na dve skupiny. Po teoretickej časti sa prvá skupina vybrala preniesť nové vedomosti pomocou kried na chodník, kde mali pomocou kried nakresliť čo sa dozvedeli na prednáške alebo niečo, čo sa spája so životným prostredím. Druhá skupina si osvojovala techniku triedenia odpadu a jeho separáciu na simulovanej skládke odpadu, ktorú im počas prednášky pripravili pedagógovia fakulty. Následne si skupiny úlohy vymenili, rozlúčili sa a vybrali sa na obed.

Po obede čakali autobusy pripravené študentov prepraviť na Fakultu výrobných technológii do Prešova. Privítania sa ujal prodekan fakulty, študentov rozdelil do štyroch skupín a postupne navštívili priestory tejto fakulty. Fakulta pripravila bohatý program, kde malí študenti postupne navštívili dielne. Tu videli jednoduchšie stroje ovládané človekom, ale aj moderné, počítačom riadené stroje ako napríklad CNC sústruh a frézu. V laboratóriu im vysvetlili ako funguje závesný kotol, aký je rozdiel medzi radiátorom a gamatkou alebo ako funguje vrtuľka poháňaná solárnymi panelmi. V druhom laboratóriu virtuálnej reality videli 3D skenovanie a princíp fungovania 3D tlačiarne. Učiteľ im vysvetlil, čo je a ako funguje reverzné inžinierstvo predviedol dátovú rukavicu v praxi. Následne sa študenti presunuli do poslednej miestnosti. V nej im bolo predvedené meranie predmetov a uhlov v priestore pomocou špeciálneho prístroja ovládaného počítačom.

« z 2 »
Share

Deň štvrtý

Počnúc dnešným dňom sme sa postupne prepracovali do druhej polovice nášho získavania nových a zaujímavých poznatkov, ktoré pre nás pripravila Detská univerzita “Sme TU pre deti”.

Naše prvé kroky smerovali na Stavebnú fakultu, kde nás už očakávali Ing. Eva Panulinová, PhD. a Ing. Jana Katunská, PhD. Mladí študenti si rozšírili svoje vedomosti a dozvedeli sa, čo je potrebné pri realizovaní stavby, ako správne ukladať tehly, aby bola stavba pevná a nespadla nám. Naučili sa, že na to, aby si postavili domček, je dôležitý projekt stavby navrhnutý projektantom, v ktorom nájdeme správne využitie plochy a riešenia jednotlivých miestností. Ing. Katunská vysvetlila dôležitosť bezbariérového prístupu do budov pre imobilných ľudí, ako aj význam použitia materiálu na stavbu z ekologického hľadiska. Na ukážkach modelov makiet domčekov mohli deti vidieť rozdiel medzi pôdorysom a rezom stavby. Z teoretickej časti prednášky sa prešlo na praktickú časť, kde si deti mohli vyskúšať navrhnúť vlastný pôdorys domu. Po presunutí sa do inej prednáškovej miestnosti deti upriamili svoju pozornosť na prednášku “Cesty, ktoré spájajú Európu”, kde sa dozvedeli ako sa projektujú siete rýchlostných ciest a diaľnic. Po prednáške dostali mapový podklad a navrhli si vlastný projekt cesty.

Po obede sa deti rozdelili do dvoch skupín a presunuli sa na Strojnícku fakultu (SjF). Tu sa oboznámili s priemyselnými robotmi, “chopili” sa svojich možností a vyskúšali si ovládanie robotického ramena. SjF ako po iné roky, aj tento rok pripravila pre študentov súťaž, v ktorej mohli uplatniť svoje “poznatky z počítačových hier” v robotickom futbale. I keď sa na prvý pohľad dalo predpokladať, koho najviac roboty zaujmú, na svoje si prišli aj dievčatá. Na konci dňa boli najlepšie výsledky (výkony) odmenené cenami. Po takejto pútavej prednáške už žiadne dieťa nedúfalo, že môže prísť ešte niečo lepšie a zaujímavejšie. Program dňa postupne vyvrcholil na Katedre výrobnej techniky a robotiky. Tu sa deti oboznámili s pojmami ako technická pneumatika či vtlačený vzduch. Deťom bola následne predvedená názorná ukážka ako dokáže kvitovať loptička vo vzduchu pomocou stlačeného vzduchu. Snáď najväčšiu pozornosť a najkrajší úsmev v detských tváričkách vyčaril robotický pes AIBO, ktorý si získal obdiv každého jedného z nich. V pozadí nezaostali ani ďalšie roboty – od najjednoduchších, kráčajúcich, so šesťsmerovými kolesami, až po robota pripomínajúceho pohyb korytnačky. Na konci prednášky boli deti oboznámené o najväčšej robotickej súťaži pre ZŠ “FIRST LEGO League”, do ktorej sa od r. 1999 pravidelne zapája aj SJF. Tejto súťaže sa zúčastňujú desaťtisíce detí na celom svete a princíp spočíva v postavení a naprogramovaní robotov, postavených výlučne zo stavebníc LEGO, použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom.

Dnešný deň zavŕšili teplom zničené deti spoločným fotením pred budovou TUKE. Deti odchádzali nadšené zo zaujímavých prednášok a dnešný program by ohodnotili známkou A.

Už teraz sa tešia na to, čo ich čaká najbližšie…

« z 2 »
Share

Deň piaty

Slnko svitá, a je tu posledný deň nášho univerzitného dobrodružstva. Dnes sme sa vybrali na poslednú fakultu v programe detskej univerzity – Leteckú fakultu. Len čo nás autobus priviezol, zasadli sme do lavíc a vypočuli si prednášku doc. Hocku, ktorý nás previedol históriou lietania. Na ďalších stanoviskách si deti vyskúšali či im prilba pilota sadne ako uliata a tiež sa dozvedeli čosi o práci letového dispečera. Dlho sme ale nevysedávali a naskočili do leteckého simulátora, kde sa deti mohli naplno vžiť do úlohy letca. Na zdokonalenie dojmu z kokpitu si ešte sadli aj do dvojmiestneho albatrosu.

Po výdatnom obede nastal rýchly presun do Auly Maxima, kde ako každého úspešne vyštudovaného študenta našej univerzity čakajú promócie. Po nacvičenom nástupe si ešte deti zasúťažili v súťaži „Technická univerzita očami detí“. Čas sa ale krátil a rodičia postupne zapĺňali voľné miesta až napokon odbila hodina H. Za slávnostných fanfár zasadli predstavitelia akademickej obce našej univerzity do promočného kolégia a ceremoniál sa mohol začať .

Po tom ako si každý študent podal ruku s prorektorom prof. Pavlom Raschmanom a prevzal diplom absolventa detskej univerzity „Sme TU pre deti“, boli vyhlásené výsledky súťaže a prvé tri miesta cena neminula. Napokon sa všetci v sprievode rodičov rozišli a nejednému absolventovi bolo ľúto, že sa tento rozprávkový týždeň končí.

Dovidenia 🙂

« z 3 »
Share

Prvý deň seniorov

Začal sa druhý turnus Detskej univerzity a s ním prišla aj vlna nových študentov. Naši animátori boli v miernych obavách, že budú musieť deti krotiť už od začiatku, no opak bol pravdou. Aj tento rok k nám prišli naozaj slušní, vyspelí študenti s vlastnými názormi.

Začali sme tradične uvítacou prednáškou, kde nás v zastúpení rektora privítal pán prorektor pre vedu a výskum, prof. Ing. Stanislav KMEŤ, CSc. a kde sme sa dozvedeli niečo o Technickej univerzite v Košiciach. Nasledovala „pokladovka“, hra s podnázvom Spoznaj TUKE. Počas tejto hry sme prešli zaujímavé miesta Technickej univerzity, zastavili sme sa u pána rektora a kvestora, mali sme možnosť riešiť matematické a logické úlohy, videli sme 3D simuláciu v Študentskom informačnom a poradenskom centre, pozreli sme sa do nedávno otvorenej Univerzitnej knižnice a spoznali technológiu RFID, nazreli sme do podateľne TUKE a dokonca sme si zašportovali a provizórne „zarybárčili“.

Po výdatnom obede sme sa rozdelili na 3 väčšie skupiny s cieľom získať čo najviac informácií o Hutníckej fakulte. Všetky tri skupiny sa vystriedali na rôznych stanovištiach, kde vykonávali rôzne aktivity. Najskôr sme začali spoznávať materiál, videli sme tekutý dusík v praxi, mohli sme si vyskúšať meranie tvrdosti materiálov a nazreli sme aj do laboratórií, kde sa vykonáva svetelná mikroskopia materiálov. Taktiež deťom ukázali Elektrónový rastrovací mikroskop, v ktorom mali možnosť vidieť materiálne ako aj biologické vzorky. Potom sme sa presunuli a odľahčili získané vedomosti rôznymi zábavnými aktivitami (ako napríklad preťahovanie lanom či lámanie drôtov z rôznych materiálov) za účelom spoznania toho, že sila je našim najlepším pomocníkom pre tvárnenie materiálov. Po týchto zábavných činnostiach sme si nasmerovali cestu k ďalšej prednáške, ktorá bola doplnená o video, ako to v praxi vyzerá napríklad v spoločnosti U.S. Steel Košice. Hneď po tom sme si dopriali ešte jeden experiment v laboratóriu simulácie procesov prúdenia, kde sme mali možnosť vidieť model zariadenia pre plynulé odlievanie ocele.

Prvý deň nám zbehol naozaj rýchlo, no máme pred sebou ešte ďalšie 4 dni naplnené ôsmimi fakultami. Hor sa do ďalšieho bádania!

« z 2 »
Share