Prvý deň tretieho ročníka DU

Milými slovami pána rektora Antona Čižmára sme dnes, 7. júla 2008, úspešne a myslím, že aj dostatočne slávnostne, otvorili 3. ročník detskej univerzity. Ako prví aj tento rok nastúpili „juniori“. Po úspešnej registrácii a roztriedení do skupín sa to všetko mohlo začať a aj sa začalo.

Deti ešte trochu hanblivé a poškuľujúce po kolegoch sa poslušne držali svojich vedúcich a čakali čo sa bude diať. Jednotliví vedúci mali pred sebou prvú náročnú úlohu a to naučiť sa mená svojich zverencov a úspešne s nimi zvládnuť poznávacia cestu po TUKE. Táto cesta bola formulovaná vo forme jednoduchej hry a deti zabavila na celé doobedie. Hneď po chutnom obede sme sa pustili do skutočného štúdia na VŠ. Ako prvá sa nám predstavila Ekonomická fakulta. Ing. Daniela Bartková, PhD. nám formou prezentácie predstavila našu budúcu menu euro. Na záver prednášky pripravila aj súťažný kvíz, v ktorom deti hrali o vtipné, ale i praktické ceny. A aby deti potvrdili, že sa niečo naučili, hneď po získaní cien, sa pustili do barteru :).

Myslím, že na prvý deň dosť vyčerpávajúci program. Deti, rovnako ako aj vedúci, odchádzali domov správne unavení. Uvidíme, čo prinesie zajtrajšok, ale určite to bude rovnako fascinujúce i namáhavé zároveň.

Share

Druhý deň prvého turnusu

Náš plán: FU (Fakulta Umení), FEI (Fakulta elektrotechnicky a informatiky)

Podmienky: 8 hodín času, 8 skupín malých vysokoškolákov, 8 vedúcich a jedna šéfová – Aďa

Ranné uvítanie bolo veľmi roztopašné a plné očakávaní, čo prinesie ďalší deň. Deti prišli posilnené spánkom a najmä včerajšími zážitkami. Bolo vidieť, že sa na pôde TUKE cítia oveľa istejšie a dávali to aj patrične najavo. Po prvom zásahu vedúci sa hladina trochu ustálila a začalo sa naplno.

Ako prvú zastávku uvádzam FU. V kresliarni nás privítal docent Jarema z katedry Dizajnu. Pripravil pre deti krátku prezentáciu o histórii dizajnu, ale aj o tvorbe súčasných študentov. Deti asi najviac zaujal dizajn manuál pre HC Košice s názvom Crowns Košice (Vraňare), pri ktorom híkali najmä nadšenci hokeja.

Konečne došlo aj na detskú fantáziu, navrhnúť vlastnú tašku, to nie je len tak. Deti sa stali naozajstnými umelcami s rudkou v ruke. Pred zápisom do indexu nám zostala inštalácia „výstavy“ v priestoroch auly Maxima, tak, aby si rodičia mohli pozrieť dielka svojich vysokoškolákov.

Naša druhá úloha bolo získať zápis do indexu od profesora Karola Martona. Pán profesor si vybral problematiku bleskov a ochrany pred bleskami. Pri prednáške nikto ani nemukol a všetci pozorne počúvali. Musím uznať, že pán profesor vysvetľoval problematiku tak pôsobivo, že aj vedúci mali chuť mu klásť otázky. Po teoretickej časti nás zobrali do vysokonapäťovej skúšobne. Blesky boli v našej tesnej blízkosti a my sme ich z bezpečia Faradayovej klietky pozorovali. Po malom, ale veľmi názornom požiari, ktorý mal deti upozorniť na nutnosť existencie bleskozvodov, sme skúšobňu opustili. „Bleskové predstavenie“ sme ukončili v Slovenskom technickom múzeu.

Myslím, že môžem za všetky deti povedať, že plán bol splnený. Potešili sa ako dievčatá pri vymýšľaní kabeliek, tak chlapci pri sledovaní ohlušujúcich bleskov.

Už sa tešíme, čo príde zajtra. Doskakavenia priatelia 🙂

Share

Tretí deň prvého turnusu 2008

Náš plán: HF (Hutnícka fakulta), FBERG (Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii), FVT v PO (Fakulta výrobných technológii v Prešove).

Ranné stretnutie je už rutina. Ale otázka detí: „Čo budeme dnes robiť?“ ostáva stále. Tak poďme si pekne poporiadku prejsť všetky dnešné zážitky.

HF nás privítala v pracovnom duchu. Pekne po skupinkách sme si vyskúšali odlievanie hliníka, striebra a železa. Každý jeden si poťažkal malú tehličku zlata. Pri peci na tavenie železa sme sa poriadne zapotili. Deti si skúsili výrobu keramických figúrok na Katedre keramiky. Dokonca sme dostali aj malé glazúrované suveníry.

Kúsok voľného času sme strávili v parku pred hutníckym pavilónom. To, čo vedúci považujú za maximálne únavné, pre deti funguje ako dobíjač energie. Preto sme tento čas využili na naháňačky, hádzanie a iným podobným hrám. V parku na tráve sme absolvovali aj desiatu.

FBERG pripravila dokonale prepracovaný program. Odlievanie vlastných skamenelín zo sadry bolo síce prácne a museli sa aktívne zapájať aj vedúci, ale nakoniec sa to podarilo. Skameneliny boli takmer hodnoverné. Nasledoval Pavilón zbierok (nerastov, minerálov a podobných „šutrov“ ?). Prednáška prišla na záver a priniesla objasnenie pojmov používaných počas dopoludnia s FBERG.

Poobedňajší program sme mali absolvovať na jedinej mimo-košickej fakulte TUKE, FVT v Prešove. Na presun autobusmi sa deti tešili mimoriadne. Vedúci si naivne mysleli, že za dažďa možno niektorí zverenci aj zaspia, ale nič také sa nekonalo. Ako vždy boli plné energie.

V Prešove nás čakal prof. Vasilko. Deti najprv smutné, že sa nekoná žiadna praktická časť boli nakoniec príjemne prekvapené. Pán profesor dopĺňal prednášku o rôznych vynálezoch aj ukážkami. Pri predvádzaní malého parného stroja a po následnom vzbĺknutí mazacieho oleja sa deti stali doslova nekontrolovateľné. Vedúci mali čo robiť, aby ich vrátili do pôvodného stavu. I keď stále mali chuť vracať sa k parnému stroju, nakoniec sa pánovi profesorovi podarilo dopracovať až do súčasnosti. Prednáška skončená, cesta domov bezproblémová, plán splnený.

Myslím, že dnešný deň môžem uzavrieť vetou jednej našej vysokoškoláčky: „Ja ešte nechcem, aby bol koniec.“

Nebojte nič, ešte máme pred sebou dva dni. Poďme si ich užiť!

Share

Štvrtý deň DU 2008

Náš plán: SvF (Stavebná Fakulta), SjF (Strojnícka Fakulta)

Doobedie sme strávili na stavebnej. Hlavnú budovu sme opustili 8:20 a svižným krokom sa presúvame na ulicu Vysokoškolská, kde sa nachádza prijemné, zrekonštruované podkrovie stavebnej fakulty. Tam nás privítala Ing. Panulinová a opäť nás rozdelili na dve skupiny. Prvá sa zúčastnila prednášky s názvom „Postav dom, zasaď strom, naprojektuj cestu“. Aby prednáška nebola len teoretická, inžinierka Panulinová ju spojila s praxou. Deti dostali mapy košického okresu, nakreslili si sídlo a potrebovali k nemu naprojektovať cestu. Potom sme sa venovali projektovaniu budov. Nakresliť pôdorys domu nie je vôbec jednoduché, to vám povie každé dieťa, ale nakoniec sa úlohu splniť podarilo. Všetko čo si deti zapamätali z prednášky využili v osemsmerovke o stavbárskych pojmoch.

Predpoludňajší program sme vyčerpali, prejdime k strojníckemu popoludniu. Po popoludní s FEI si deti mysleli, že už nič lepšie nepríde. Tak to vyzerá, že chlapci zo SjF zabodovali. Ak FEI nepredbehli, tak sa jej minimálne vyrovnali. Deti boli nadšené. Postupne prešli laboratóriom so vzduchotechnikou, s priemyselnými robotami. Naživo videli známeho robotického psa AIBO a pretekali s nefalšovaným hráčom robotického futbalu. Motivovaní boli cenami pre prvé tri najlepšie časy. Musím povedať, že to vôbec nebolo ľahké ,ale chlapci sa nezapreli a najlepší čas bol 21 sekúnd. Deťom sa z tejto fakulty vôbec nechcelo odísť a rodičia museli čakať aj 20 minút.

Pekný deň, deti odchádzali očividne spokojné, vedúci očividne unavení. Ale stačí sa poriadne vyspať a zajtra máme dosť energie na posledný deň.

« z 2 »
Share

Posledný deň 1. turnusu DU 2008

Náš plán: LF (Letecká fakulta), Promócie (slávnostné ukončenie štúdia)

Tak ako na začiatku opäť sme sa ráno stretli pred aulou Maxima, 8 skupín detí, 8 vedúcich a šéfová – Aďa. Zmenila sa však jedna vec a to, že sa chystáme na posledný spoločný deň.

Na piatok nám ostala fakulta, ktorá bola pričlenená k TUKE v roku 2005, Letecká fakulta. Aby sme ju mohli navštíviť, potrebujeme sa presunúť z nášho areálu. Po krátkej ceste autobusom vystupuje naša veľká farebná rodinka na parkovisku na „Rampovej“. Víta nás Mgr. Čekan. Štyri miestnosti pripravené pre deti obsahovali drahé a citlivé zariadenia a tak sa vedúci aj so zástupcami LF museli poriadne obracať, aby všetci všetko videli, no nič nezničili. Ukázali nám letecký trenažér, do skutočného i keď už nefunkčného Albatrosu si deti mohli aj sadnúť. Videli sme prácu leteckého dispečera a pozorne sme počúvali výklad dlhoročného vojenského pilota, ktorý nám dovolil vyskúšať si jeho prilbu.

Nasledoval rýchly presun ku hlavnej budove, obed a nástup do auly Maxima. Asi už viete, čo bude nasledovať. Medzi deťmi už cítiť vzrušenie, jedny už rozmýšľajú nad tým, prečo to už končí, ostatní sú skrušení z toho, či zvládnu promócie. Naša Aďa nám ešte na záver vymyslela jednu príjemnú záležitosť. Súťaž „TUKE očami detí“. Posledná aktivita na DU, možnosť odprezentovať svoje pocity a dojmy a ešte za to môžeme aj niečo vyhrať. To viete, že deti sa poriadne snažili. Zalovili v pamäti, aby našli najkrajšie zážitky. Myslím však, že loviť hlboko nemuseli.

14:00 PROMÓCIE

Ako v prvý deň sme hovorili o slávnostnom otvorením rektorom, záver bol ešte veľkolepejší. Promócie skoro navlas podobné skutočným. Deti tento krát mlčali aj bez dohľadu svojich vedúcich. Každý jeden dostal diplom absolventa DU na TUKE a podanie ruky od pána prorektora prof. Sinaya. Deti cítili významnosť chvíle a osobne môžem potvrdiť, že zážitok to bol naozaj silný, lebo sem tam bolo vidieť aj slzy.

Dúfam, že nie slzy smútku, ale slzy radosti. Takto príjemne stráviť týždeň sa žiaľ nepodarí hocikomu a preto dúfam, že deti si tento čas naozaj užili a budú na TUKE spomínať len v dobrom.

Týmto sa chcem s vami rozlúčiť v mene celého nášho kolektívu. Teším ako sa niekedy stretneme možno len v obchode alebo na ulici a spomenieme si ako nám bolo fajn.

« z 2 »
Share

Prvý deň druhého turnusu 2008

Dnešným dňom sa začal druhý turnus detskej univerzity v Košiciach. Bojazlivé tváre detí pri registrácii rýchlo vystriedali úsmevy a dobra nálada. Po krátkej úvodnej prednáške, v ktorej sa zoznámili a dozvedeli podstatné informácie o Technickej univerzite v Košiciach, sa s nadšením pustili do zaujímavej hry, ktorá im priniesla množstvo nových poznatkov a možno aj zážitkov. Koncom prvého dňa si pre deti Ekonomická fakulta pripravila veľmi zaujímavú a aktuálnu tému o našej budúcej mene Euro, na ktorej sa naučili ako vyzerajú eurá, aké ochranné prvky skrývajú alebo za aký kurz si ich budú môcť zameniť.

« z 2 »
Share