Príprava detskej univerzity 2007

Tu máte možnosť nahliadnuť ako prebiehajú prípravy na detskú univerzitu Sme TU pre deti 2007.

Share

Prvý deň projektu Sme TU pre deti 2007

V prvý deň detskej univerzity na TU v Košiciach sa mladí vysokoškoláci naučili ako funguje vysoká škola. Spoznali osobne rektora TU Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraja Sinaya, DrSc. a kvestora TU Ing. Gabriela Fischera PhD. Po obede sa už mladým študentom začala venovať Ekonomická fakulta. Dozvedeli sa niečo nové o svete peňazí a jeho histórii. Na záver si preverili svoje vedomosti v teste, ktorý vypracovali po skupinách.

Share

Druhý deň prvého turnusu

V utorok sa učastníci prvého turnusu najprv zoznámili s ateliérom Fakulty umení a históriou dizajnu. Po teoretickom úvode nasledovala praktická časť – navrhnúť tašku. Tieto výtvory máte možnosť až do piatku vidieť v Aule Maxima.

V druhý deň DU bola na programe ešte Fakulta elektrotechniky a informatiky. Úvod takisto patril teoretickej prednáške o bleskoch, ktorá sa stretla s veľkým záujmom a mnohými otázkami spomedzi študentov. Praktická časť sa odohrávala v Slovenskom technickom múzeu, kde študenti videli aj dlhoočakávanú Faradayovú klietku a niekoľkí dobrovoľníci si vyskúšali na vlastnej koži, aké to je, keď tesne vedľa nich udiera blesk.

Share

Tretí deň prvého turnusu

V tretí deň detskej univerzity čakala na študentov hneď zrána Hutnícka fakulta, kde videli, ako sa tavia, odlievajú a spracovávajú kovy a dozvedeli sa niečo o keramických materiáloch. Pred obedom bola na programe ešte Fakulta BERG, kde si pozreli veľkú zbierku kameňov v Pavilóne zbierok a vlastnoručne si vyskúšali, ako vznikli skameneliny dinosaurov. Popoludní nasledoval presun do Prešova a na Fakulte výrobných technológií sa mladí študenti zaoberali najvýznamnejšími vynálezmi ľudstva. Určite zaujímavým bol miniatúrny model parného stroja.

Share

Štvrtý deň prvého turnusu

Share

Posledný deň prvého turnusu

Share