Prvý deň Detskej univerzity

Fotografie z prvého dňa prvého ročníka Detskej univerzity pri TU v Košiciach. Nájdete tu zábery z otváracieho ceremoniálu za prítomnosti rektora a dekanov, prvú prednášku PhDr. Beáty Bakovej Zoznámte sa s TU, návštevu kvestora, rektora a zasadacej miestnosti rektorátu, kreslenie na asfalt pred Aulou Maxima a popoludňajšiu prednášku EkF – Banka na peniaze schránka.

Share

Druhý deň Detskej univerzity

Na záberoch je program zelenej, fialovej a žltej skupiny. Ostatné skupiny mali program v opačnom poradí. Dopoludnie s FEI začalo prednáškou doc. Martona na tému Nebojte sa blesku!. Po presune do múzea študenti DU videli elektrické výboje v praxi a dvaja si mali možnosť vyskúšať pobyt vo Faradayovej klietke počas el. výbojov. Popoludní pripravil doc. Jarema z FU prednášku na tému Dizajn pre deti s praktickou časťou, kde si mali študenti možnosť navrhnúť vlastnú tašku. Všetky práce sú vystavené až do piatku v Aule Maxima.

Share

Tretí deň Detskej univerzity

Počas tretieho dňa študenti DU navštívili pracoviská Hutníckej fakulty. Pozorovali deje, ktoré prebiehajú v hutníckych peciach, štruktúry materiálov optickým a elektrónovým mikroskopom a držali v ruke práve odliatu zlatú tehličku. Nasledovala prehliadka Pavilónu zbierok fakulty BERG, kde každý študent dostal malý darček. V druhej časti vyrábali odtlačok dinosaura v sádre. Po chutných buchtách na pare nás v Prešove na Fakulte výrobných technológií čakala prednáška prof. Vasilka o významných vynálezoch ľudstva spolu s názornou ukážkou fungovania parného stroja. Pred odchodom z Prešova unavení poslucháči navštívili ešte Metrologické stredisko VSE, a.s.

Share

Štvrtý deň Detskej univerzity

V ďalší horúci letný deň študentov Detskej univerzity s radosťou očakávali na Stavebnej fakulte. Po úvodnej prednáške sa dozvedeli viac o stavbe domov, pomocou počítača navrhovali cestu a posledným bodom bola prehliadka 3D vizualizácií budov. Popoludní nasledovala pre väčšinu najočakávanejšia Letecká fakulta. V jej areáli študenti sedeli v trenažéri, zoznámili sa so stavbou a základným fungovaním lietadla. Na košickom letisku okrem prehliadky najznámejších lietadiel absolvovali aj letiskovú kontrolu.

Share

Posledný deň prvého ročníka Detskej univerzity

Poslednou fakultou v programe bola Strojnícka fakulta. Po úvode do robotiky s názornou ukážkou ovládania priemyselného robota, mali možnosť študenti sedieť v modeli automobilu Volkswagen Bora. Jednou z najzaujímavejších aktivít bola určite súťaž v robofutbale a robotický pes Aibo. Pred obedom študenti pomocou pasteliek a pera vyjadrili svoje zážitky z Detskej univerzity v súťaži Technická univerzita očami detí. Doc. Jaroslav Jarema z FU spolu s PhDr. Beátou Bakovou vyhodnotili túto súťaž nasledovne:

  1. Šárošiová Zuzana
  2. Andrejková Veronika
  3. Vagnerová Monika

Popoludní už nasledovala za prítomnosti rodičov a vedenia TU slávnostná promócia.

Share

Súťaž “Technická univerzita očami detí”

« z 2 »
Share