Deň tretí – seniori

Streda, tretí deň detskej univerzity. Už zavčas ráno sa pred aulou Maxima začali stretávať farebné skupinky detí očakávajúce zážitky dnešného dňa. Hneď po rozdaní chutných desiatových balíčkov sme sa pobrali na prednášku Ekonomickej fakulty, kde sme sa pod vedením Mgr. Ing. Tomáša Malatinca, PhD. dozvedeli niečo o tom ako fungujú dane, vyrazili sme si vlastné mince a nakoniec sme si overili svoje vedomosti v krátkom kvíze. Po náročnom kvíze si naše mozgové závity odpočinuli na pohodlných „tulivakoch“.  Následne sme sa pobrali po zlatej ceste na Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, kde sme si po vzore starých zlatokopov vyryžovali svoje vlastné maličké nugetky zlata a taktiež sme sa zahrali na hľadačov pokladov, potom čo nás pán doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD oboznámil s GPS súradnicami skrytého pokladu. Po chutnom obede sme sa presunuli na stanovište autobusov, ktoré nás previezli do Prešova na Fakultu výrobných technológií, kde sme sa od p. doc. Ing. Mareka Kočiška, PhD  dozvedeli niečo o 3D skenovaní za pomoci senzora Kinect, otestovali sme rôzne materiály v skúškach pevnosti a taktiež sme sa ponorili do tajov 3D tlačiarní. Plní zážitkov sme sa presunuli do autobusov, ktoré nás odviezli naspäť na pôdu Technickej univerzity, kde nás už čakali nedočkavé pohľady rodičov, ktorí očakávali zážitky svojich detí.

« 1 z 5 »
Share

Deň druhý – seniori

Na druhý deň turnusu seniorov detskej univerzity sme sa opäť zišli pred hlavnou budovou TUKE, kde sme si najprv rozdali naše desiaty a potom sme sa vybrali na prvú zastávku dnešného bohatého programu.
Našou návštevou sme ako prvú poctili Stavebnú fakultu, kde si pre nás pracovníci fakulty pod vedením pána prodekana, doc. Petra Mesároša, pripravili štyri stanovištia, pri ktorých si deti mohli vyskúšať rôzne aktivity. Najprv sme sa niečo naučili o 3D skeneroch, potom sa deti zahrali na bytových architektov, taktiež sa zoznámili s virtuálnou realitou a napokon sme simulovali útek stavbára z práce v plnej pracovnej výstroji. Po týchto aktivitách boli všetci mladí študenti odmenení a vydali sme sa na obed.
Poobede sme si to odkráčali na Fakultu umení, kde si nás, pod vedením Mgr. Lenky Jakubčákovej, zamestnanci fakulty rozdelili znova do štyroch skupín. Všetci sa tak postupne vystriedali v ateliéri, kde si mohli modelovať sochy, v tmavej komore, kde deti mali možnosť vytvoriť fotografie z rastlín pomocou kyanotypie a v dvoch učebniach, kde sme si mohli fúkacími fixkami ozdobiť tričká či vypočuť si pôsobivé piesne s textami plnými slovných hračiek a prešmyčiek od ich autora MgA. Erika Sikoru. Po týchto kultúrnych zážitkoch sme sa vrátili späť pred hlavnú budovu a naše deti sme pustili domov tešiac sa na nové zážitky nasledujúceho dňa.

« 1 z 5 »
Share

Deň prvý – seniori

Druhý týždeň Detskej univerzity „Sme TU pre deti“ sa začal s novou skupinou malých študentov. Dokopy skoro 60 detí sa rozdelilo do farebných skupín a v očakávaní sa tešilo na svoje prvé zážitky. Ich prvou úlohou bolo vymyslieť si názov skupiny. Deti boli veľmi kreatívne, ako je vidieť aj na názvoch tímov: „Miškove potvory“, „Ibalginy“, „Green Tea(m)“, „Avatari“, „Modrá veľryba“ a „Treska z nás nebude“. Privítal nás pán prorektor, prof. Lumnitzer a Ing. Valentová nám predstavila univerzitu a jej fakulty. Po úvodnej prednáške sme sa odfotili do indexov a išli sme sa pozrieť do Laboratória železničnej dopravy, kde sme sledovali projekt vláčiky.

Potom sme si išli zasúťažiť. 6 tímov sa pretekalo na atletickom štadióne vo futbalovom aj florbalovom slalome a v posúvaní lopty. Následne to naši rozhodcovia vyhodnotili a udelili nám medaily. Vyhral tím „Ibalginy“. Keď sme sa dohrali, čakal nás fajnový obed. Za obedom sa nám predstavili ako prvá Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, kde sme sa podelili do troch skupín. Postupne sme sa prestriedali po stanovištiach, na ktorých sme si vyskúšali, ako vyzerá svet pod mikroskopom. Skúmali sme rôzne vzorky, ako napríklad cesnak, zemiaky či paradajky. Ďalej sme zisťovali, ako sa vyrába hliník a neskôr z neho aj odlievali rôzne odliatky. Jemnejšie povahy si mohli odlievať mydielka. Nakoniec sme sa síce museli rozlúčiť, no s pocitom veľkého očakávania, čo nám prinesie ďalší deň.

« 1 z 7 »
Share

Deň piaty – juniori

Posledný deň na detskej univerzite nás privítal prijemným slnečným počasím. Nastúpili sme do autobusu a vybrali sme sa na dobrodružnú cestu na Leteckú fakultu.

Pán prodekan, Mgr. Peter Čekan, nám na úvodnej prezentácií predstavil históriu letectva. Po pútavej prednáške si overil vedomosti mladých študentov, ktorých odmeňoval za správne odpovede. Nechali nás prezrieť si vojenský vrtuľník a miestnosť pre simuláciu riadenia leteckej dopravy. Potom, čo sme si všetko poobzerali, po skupinách sme sa fotili pri bojovej stíhačke.

Ako sme sa naobedovali, presunuli sme sa do Auly Maxima, kde sme deťom zadali ich poslednú úlohu, aby nám nakreslili obrázok alebo napísali báseň o tom, čo bolo pre nich na tomto tábore najkrajšie a najzaujímavejšie. Vyhodnotili sme si celotýždňovú súťaž, za ktorú deti dostali primeranú odmenu. Nastal čas ceremónie a rozdávania diplomov, ktoré malým absolventom osobne odovzdával pán prorektor, prof. Ervin Lumnitzer. Po skončení ceremónie sa deti rozlúčili so svojimi animátormi a všetci sa po týždni plnom zážitkov rozbehli užiť si zvyšok leta.

« 1 z 8 »
Share