Piaty deň – Detská univerzita TUKE 2022

Počas piateho – finálneho dňa Detskej univerzity TUKE 2022 „Sme TU pre deti“ mali účastníci možnosť navštíviť aj Leteckú fakultu. Počas tejto návštevy sa deti dozvedeli pútavé informácie o úspešnej slovenskej družici GRBAlpha či dronoch. Deti si mohli tak isto vyskúšať, aký je to pocit sedieť v kabíne lietadla na mieste pilota. Po obedňajšej prestávke malých účastníkov Detskej univerzity čakala slávnostná promócia, počas ktorej im boli odovzdané diplomy. Promócií sa zúčastnili aj ich rodinní príslušníci či súrodenci.

Pevne veríme, že tohtoročný program Detskej univerzity TUKE 2022 „Sme TU pre deti“ malých účastníkov nielen zaujal, ale že sa počas neho naučili aj mnoho nových a užitočných informácií. Budeme sa tešiť na opätovné stretnutie, či už v nasledujúcich ročníkoch Detskej univerzity, alebo o čosi neskôr na pôde našej alma mater.

« z 9 »
Share

Štvrtý deň – Detská univerzita TUKE 2022

Predposledný deň Detskej univerzity TUKE 2022 „Sme TU pre deti“ sa niesol v stavebno-strojníckom duchu. Tento deň zahájila Stavebná fakulta, kde naši malí vysokoškoláci mohli vidieť a vyskúšať si rôzne stavebné stroje a zariadenia. Ďalšou zaujímavou časťou programu bolo miešanie a odlievanie ozajstného betónu, po ktorom nasledovali športové aktivity. Sladkým a zábavným záverom programu tejto fakulty bolo stavanie konštrukcie pomocou penových cukríkov a špagiet.

Po úspešnom absolvovaní všetkých aktivít pripravených Stavebnou fakultou nás potešil výdatný obed, po ktorom sme sa vybrali na Strojnícku fakultu, kde nás čakali rôzne hry s robotickými pomocníkmi, ako napríklad robotický futbal či robotické sumo. Táto aktivita prebiehala za hlasného detského smiechu a povzbudzujúcich výkrikov, ktoré pozdvihli náladu animátorom aj profesorom. Deň plný hravého učenia deti zakončili jazdou autíčkom poháňaným stlačeným vzduchom po areáli Technickej univerzity v Košiciach, ktorú si pre nich pripravili naši ochotní strojníci.

« z 4 »
Share

Tretí deň – Detská univerzita TUKE 2022

Tretí deň Detskej univerzity TUKE 2022 „Sme TU pre deti“ začal výletom do Prešova, kde deti čakal zaujímavý program pripravený Fakultou výrobných technológií. Program zahŕňal prednášku so základnými informáciami o fakulte a kúzelnú fyziku, počas ktorej si deti mohli vyskúšať rôzne pokusy a hravou formou sa naučiť základné fyzikálne zákony. Nesmieme zabudnúť ani na robota, ktorý spestril deťom deň. Po aktivitách sme sa presunuli naspäť do Košíc.

Deti si pochutnali na obede a pokračovali sme odprezentovaním ďalšej fakulty. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií si pre účastníkov Detskej univerzity nachystala laboratórium získavania zemských zdrojov, mineralogickú zbierku a vláčiky. Na záver si deti vyskúšali, aké je to ryžovať zlato, ktoré si následne ako suvenír odniesli aj domov.

« z 8 »
Share

Druhý deň – Detská univerzita TUKE 2022

Dopoludnie druhého dňa Detskej univerzity TUKE 2022 „Sme TU pre deti“ sa začalo v ateliéroch na Fakulte umení. Príslovie „Komu sa nelení, tomu sa zelení“ vystihuje fakultu, ktorej logo je v zelenom šate, a zároveň aj program, ktorý bol pripravený pre naše deti. Počas programu boli deti oboznámené so zameraním Fakulty umení a taktiež so základnými prvkami výtvarného jazyka. Výsledkom tejto návštevy bola krátka výstava obrázkov vytvorených účastníkmi Detskej univerzity.

Po výdatnom obede nasledovala zastávka na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Deti si vypočuli pútavú prednášku o umelej inteligencii a robotoch. Atraktívny program pokračoval vo virtuálnej realite, kde sa deti mohli prechádzať prázdnymi budovami a ovládať v nich robota. Ďalej to bolo kreslenie pomocou umelej inteligencie, ktorá dokázala premeniť jednoduché kresby na nádherné obrazy. Nakoniec prišli na scénu aj roboti. Bol to napríklad robot NAO, ktorý deťom dával hádanky a viedol s nimi rozhovor. Úsmev na tvári každého dieťaťa zanechal aj tancujúci robot či robotický psík.

« z 2 »
Share

Prvý deň – Detská univerzita TUKE 2022

Počas prvého dňa Detskej univerzity TUKE „Sme TU pre deti“ v roku 2022 deti hneď zrána privítala pútavá prednáška Ing. Adriany Tóthovej. Po zoznámení sa s históriou a usporiadaním Technickej univerzity v Košiciach sa deti presunuli na pôdu Ekonomickej fakulty. Program Ekonomickej fakulty sa zakladal na logickom myslení a vynaliezavosti. Deťom bol predstavený myšlienkový rébus, tzv. väzňova dilema, ktorý bol zakomponovaný do súťaže dvojíc so štedrými odmenami. Prácu hlavou doplnila fyzická aktivita – súťaž zameraná na hľadanie indícií a ich riešenie. Po náročných aktivitách padol vhod chutný obed v školskej jedálni.

Aj napriek nepriaznivej zmene počasia pokračovali popoludňajšie aktivity pre deti v réžii Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie. Na Oddelení hutníctva a zlievarenstva sa deti dozvedeli o základoch výroby a odlievania kovov. Odlievanie si deti dokonca sami vyskúšali, a to vo forme odlievania voňavých mydielok do tvarovaných foriem. Oddelenie nekovových materiálov pripravilo program v laboratóriu, kde si deti vyskúšali, ako sa recykluje papier. Finálnou zastávkou bolo Oddelenie materiálového inžinierstva. Program zahŕňal výtvarnú aktivitu s kvapkaním farieb, ale aj pozorovanie cez mikroskop, ktoré prinieslo úplne nový pohľad na veci okolo nás.

« z 5 »
Share

Detská univerzita 2022

Detská univerzita Sme TU pre deti v roku 2022

bude prebiehať prezenčne v termíne 11. – 15. júla 2022,
pre deti 3. až 5. ročníka základných škôl.

Možnosť prihlásiť sa bude mať prvých 40 detí a rodinných príslušníkov zamestnancov
Technickej univerzity v Košiciach.

 

PROGRAM:

1. deň:
– registrácia, privítanie, vstupné informácie (Rektorát)

Ekonomická fakulta: Dokážeš premeniť vedomosti na rozhodnutia, ktoré zarábajú?
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie: Ako využívať zákony prírody

2. deň:
Fakulta umení: Základné prvky výtvarného jazyka
Fakulta elektrotechniky a informatiky: Rozhovory s robotmi

3. deň:
Fakulta výrobných technológií: ROBOT v našom svete
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií: Nie je všetko zlato, čo sa blyští

4. deň:
Stavebná fakulta: Ako byť staviteľom z Minecraftu mimo počítača
Strojnícka fakulta: Automobil poháňaný vzduchom

5. deň:
Letecká fakulta: Staň sa pilotom alebo vesmírnym inžinierom na skúšku
Promócie absolventov DU – Aula Maxima – 14.00 hod.

 

Share